Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.
Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.

Femten mistet bevillingen

Dette er noen av sakene som ble behandlet:

Publisert
Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.
Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.

Advokatbevillingsnemndens årsrapport for 2014 er dyster lesning. En advokat begikk seksuelle overgrep mot klientens psykisk syke datter.

Advokatbevillingsnemnden trakk tilbake femten bevillinger i fjor, og ga èn person forbud mot å yte rettshjelp.

Totalt behandlet nemnden førti saker i 2014, mens tallet for 2013 var 31. I 2012 behandlet nemnden hele 107 saker, skriver nemnden i sin årsrapport.

Nemnden er disiplinær- og tilsynssystemets øverste organ, og får henvist saker fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

  • Advokat begikk grove seksuelle overgrep mot den psykisk syke datteren til en klient. Advokaten bisto klienten i sak om omsorgsovertakelse. Advokaten er dømt til fengsel i ett år og tre måneder.
  • Advokatfullmektig som også var daglig leder i et eiendomsmeglerforetak, ble dømt for å ha underslått over 2 millioner kroner, og ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.
  • Advokat gikk konkurs, og har flere ganger brutt forskriftene om behandling av klientmidler. Advokaten hadde også gjort seg skyldig i svært uheldig rolleblanding.
  • Advokat disponerte midler fra en bestemt klient på en måte som var grunnleggende i strid med regelverket. Advokaten påpekte at disposisjonene var helt i tråd med klientens vilje, men «advokaten kan ikke avtale seg bort fra reglene om regnskapsføring, ajourhold og etterprøvbarhet».
  • Åtte advokater fikk tilbakekalt bevillingen som følge av såkalte «formalovertredelser», det vil si manglende innbetaling av lovbestemt bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, samt manglende innsending av egenerklæring med revisoruttalelse