Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.

Femten mistet bevillingen

Dette er noen av sakene som ble behandlet:

Publisert

Advokatbevillingsnemndens årsrapport for 2014 er dyster lesning. En advokat begikk seksuelle overgrep mot klientens psykisk syke datter.

Advokatbevillingsnemnden trakk tilbake femten bevillinger i fjor, og ga èn person forbud mot å yte rettshjelp.

Totalt behandlet nemnden førti saker i 2014, mens tallet for 2013 var 31. I 2012 behandlet nemnden hele 107 saker, skriver nemnden i sin årsrapport.

Nemnden er disiplinær- og tilsynssystemets øverste organ, og får henvist saker fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

  • Advokat begikk grove seksuelle overgrep mot den psykisk syke datteren til en klient. Advokaten bisto klienten i sak om omsorgsovertakelse. Advokaten er dømt til fengsel i ett år og tre måneder.
  • Advokatfullmektig som også var daglig leder i et eiendomsmeglerforetak, ble dømt for å ha underslått over 2 millioner kroner, og ble dømt til fengsel i ett år og åtte måneder.
  • Advokat gikk konkurs, og har flere ganger brutt forskriftene om behandling av klientmidler. Advokaten hadde også gjort seg skyldig i svært uheldig rolleblanding.
  • Advokat disponerte midler fra en bestemt klient på en måte som var grunnleggende i strid med regelverket. Advokaten påpekte at disposisjonene var helt i tråd med klientens vilje, men «advokaten kan ikke avtale seg bort fra reglene om regnskapsføring, ajourhold og etterprøvbarhet».
  • Åtte advokater fikk tilbakekalt bevillingen som følge av såkalte «formalovertredelser», det vil si manglende innbetaling av lovbestemt bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden, samt manglende innsending av egenerklæring med revisoruttalelse

Lagdommer Håvard Holm er ny leder av Advokatbevillingsnemnden fra januar i år.
Powered by Labrador CMS