Menneskerettighetene og Norge

Bok cover

Hvilken betydning har de internasjonale menneskerettighetene hatt for utviklingen av norsk rett?

I hvilken grad er Stortingets makt blitt begrenset av den internasjonale rettsliggjøringen? Dette kartlegges i boken, og forfatterne spør om utviklingen representerer en forbedring, om hvem som tjener på menneskerettighetene, og om Stortingets handlefrihet er beskåret. Bidragsyterne ønsker med dette å bidra til at debatten om menneskerettighetenes innflytelse i større grad baseres på kunnskap. Boken er blitt til som en del av virksomheten ved PluriCourts, et senter for fremragende forskning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Flere forfattere fra ulike fagfelt.

Andreas Føllesdal (red.), Morten Ruud (red.), Geir Ulfstein (red.), Universitetsforlaget, 336 sider, 499 kroner.