Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3. utg.

Boken skal gi en sentral og systematisk fremstilling av aksjeselskapsretten i Norge.

Den behandler rettsreglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper på grunnlag av lovene av 1997. Lovenes anvendelsesområde, selskapets rettsevne og identifikasjon av selskap og aksjonær behandles inngående. I tillegg belyses spørsmålene rundt vedtekter, aksjonæravtaler, selskapets stiftelse, aksjer og aksjonærer, selskapets formuesforhold, endringer av selskapet, selskapets opphør, erstatningsansvar, samt et utvalg av spesielle emner.  Denne tredje utgaven er først og fremst oppdatert med nytt rettsstoff. Systematikken og kapittelinndelingen er beholdt, men på bakgrunn av nye lovreformer på aksjeselskapsrettens område er deler av boken likevel blitt omskrevet.  I tillegg har det kommet flere sentrale rettsavgjørelser, samt ny litteratur. Boken inneholder videre et utførlig doms-, litteratur- og stikkordsregistre bak i boken. Fremstillingen skal være ajourført pr. 1. desember 2016.

Mads Henry Andenæs, 3.utgave ved Ole Andenæs, Stig Berge og Margrethe Buskerud Christoffersen, Calax forlag, 744 sider, 1500 kroner.