Business as usual, men noen endringer vil komme, varsler ny MP i Wiersholm, Morten Goller (49). Her med partnerne Christel Søreide (39) (t.v.) og Kristine Hasle Øverby (38).

- Helt avhengig av å få opp de beste kandidatene

Wiersholms ferske managing partner Morten Goller vil ikke slutte å ta saker i retten. Fremover skal han fordele flere arbeidsoppgaver på de andre partnerne i en mer mangfoldig partner-stab.

1. januar 2018 tok Morten Goller over som managing partner i Wiersholm, en jobb Nils Thommessen hadde i seks år. Goller varsler ingen revolusjon i firmaet, men enkelte mindre endringer kan komme.

– Grunnleggende sett ser jeg for meg å fortsette det prosjektet Nils startet, men kanskje fordype og forsterke noen områder. Vi får gode tilbakemeldinger fra klientene, og slår nye omsetningsrekorder hvert år, så det er ikke grunn til å forandre så mye, men verden blir mer og mer kompleks. Det krever et økt fokus på innovasjon og digitalisering, og et bærekraftig mangfold i firmaet, sier Goller til Advokatbladet.

Han peker på at klientenes hverdag endres raskt.

– Vår verden er allerede preget av digitalisering og kunstig intelligens, men kundenes hverdag er enda mer preget av dette enn hva vi er. At deres verden forandrer seg radikalt, gjør at vi må tilpasse oss dem ved å utvikle kompetansen vår og spesialisere oss på nye områder.

Morten Goller fikk aller flest poeng av samtlige på fjorårets advokat-kåring i Finansavisen, der kolleger fra andre firmaer stemmer, og øverste plassering i kategoriene «Offentlige anskaffelser», og «Konkurrentenes mest ettertraktede».

–  Hvor annerledes blir din nye hverdag kontra den du har hatt til nå?

– Jeg skal fortsette å jobbe som advokat, og har et klart mål om å klare å kombinere rollene. Men det er klart at en stor del av dagen nå vil gå med til å lede firmaet. Samtidig har jeg allerede mange rettssaker berammet de neste par årene. De kommer jeg til å ta, i tillegg til nye tvisteoppdrag.

Goller påpeker at forventningene som stilles til managing partnere er mye større i dag enn før.

– For femten, tyve år siden var nok MP-rollen mer slik at den gikk på rundgang mellom partnerne. Ettersom firmaene er blitt mye større de siste ti årene, har rollen utviklet seg til å bli en mer reell lederposisjon.

Han understreker at selskapets styre har vært klare på at Goller også skal fortsette som advokat.

–  Vi har en bred og velfungerende ledergruppe og administrasjon. Jeg kommer nok til å delegere noe mer enn det som har vært nødvendig for Nils, med klare ansvarsområder for de andre partnerne. Den kombinasjonen vil gjøre det mulig å klare begge deler, sier Goller.

To av de ferskeste Wiersholm-partnerne er Kristine Hasle Øverby og Christel Søreide. Øverby har ett års erfaring som partner, mens Søreide ble tatt opp nå ved nyttår.

De er begge «ekte Wiersholmere», som har gått hele veien fra fullmektig til partner i samme selskap.

– Det har vært et lærerikt og spennende år! Siden jeg har jobbet i Wiersholm lenge, følte jeg meg allerede innenfor, men du blir innenfor på en litt annen måte når du blir partner. Som partner har jeg fått god støtte, og mer ressurser rundt meg, påpeker Øverby, som også er medlem i Advokatforeningens kvinneutvalg.

– Vi har nå flere fra de store firmaene i utvalget. Jeg tror det er viktig at vi er forbilder for de yngre. Når opptil sytti prosent av studentene som går ut er kvinner, er vi som bransje helt avhengig av å få opp de beste kandidatene, og å få dem med hele veien, sier Øverby.

Både hun og Søreide er partnere og småbarnsmødre i trettiårene – en uvanlig kombinasjon i forretningsadvokatverdenen.

– Hos oss har vi nå tre kvinnelige partnere under førti. Det tror jeg ikke det er noen av de store firmaene som matcher oss på, fastslår Øverby.

Wiersholms samfunnsansvar skal fremover ligge under arbeidsrettsadvokat Christel Søreides vinger.

– Det dreier seg om å synliggjøre og tilrettelegge vårt pro bono-arbeid, om etikk, bærekraftig utvikling, vårt undervisningsopplegg og mangfold blant de ansatte. Vår faglige undervisning er en viktig dimensjon i det vi gjør, og egentlig en del av pro bono-arbeidet, sier hun.

Øverby påpeker viktigheten av mangfold i advokatbransjen, også ut over en bedre kjønnsbalanse. Firmaet har blant annet et samarbeid med Mino. Jur, en organisasjon for minoriteter på Det juridiske fakultet. Wiersholm har flere ansatte advokater med minoritetsbakgrunn, men fortsatt en partnerstab dominert av norske navn.

– Blant studenter med minoritetsbakgrunn har jus tradisjonelt ikke vært det foretrukne faget. Men der ser vi en vesentlig endring. Fullmektig-basen vår speiler samfunnet bedre enn partnerskapet, sier Øverby.

Wiersholm har flest kvinnelige partnere av de store forretningsadvokatfirmaene med syv Firmaet har i likhet med de andre store forretningsadvokatfirmaene fortsatt et stykke å gå i kjønnsbalansen, med kun syv kvinner i partnerstaben på 44.

– Noen må ut for at det skal være plass til nye. Det kommer ikke til å være 50-50 over natten. Målsetningen må være at opptakene av partnere er balanserte, påpeker Øverby.

Goller forteller at de interne opptakene de siste tre, fire årene har vært ganske jevnt fordelt mellom kjønnene.

– Når vi tar opp voksne partnere, er tilfanget i større grad menn, det har forstyrret bildet litt. Ikke fordi det har vært et mål, men fordi det har vært menn som har vært tilgjengelige innenfor de fagområdene hvor vi har hatt behov for kompetanse, sier Goller.

Powered by Labrador CMS