Stavanger blir norsk sentrum for grønn energi, mener Thommessen, som nå vil bli ledende i oljebyen.

Thommessen vil bli store i Stavanger

Thommessen etablerer nytt kontor i Stavanger og søker opptil femten nye medarbeidere. – Vi har veldig tro på at Stavanger-regionen kommer til å bli en hub for fornybarbransjen, sier partner Christian Hals.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Thommessen har allerede signert tre velrennomerte, lokale partnere til satsningen, og jakter nå på flinke advokater og advokatfullmektiger til sitt nye Stavanger-kontor.

Christian Hals leder Thommessens nye storsatsning i Stavanger, og er nå i forhandlinger om nye lokaler i sentrum. Firmaet har til nå hatt et lite pendlerkontor på Hinna Park utenfor byen.

Christian Hals ønsker ikke å røpe hvem de tre er før de faktisk har begynt i jobben, men forteller at de har lokalkunnskap og stort nettverk.

– Vi ønsker å etablere et ledende advokatkontor i Stavanger fordi vi mener det er en fordel å være enda tettere på kundene, samtidig som vi tror at regionen kommer til å ha en fremtredende rolle også i forbindelse med den pågående utviklingen mot renere olje- og gassproduksjon, sier partner Christian Hals.

- Ikke minst innenfor transformasjonen mot grønnere energikilder og utviklingen av ny teknologi.

Han viser til at investeringsselskapet Nysnø, som er eid av staten og investerer i selskaper som løser klimautfordringer, har base i Stavanger, og til at det er et politisk ønske å utvikle landets oljehovedstad i grønn retning.

– Mye av kompetansen og kunnskapen som oljeselskapene og serviceselskapene har bygget opp over lang tid vil flyttes over på grønnere energikilder. Nå ser vi for eksempel at store investeringer skal gjøres i elektrifisering av norsk sokkel. Vi ønsker å være med på denne utviklingen, sier Hals.

Sterkt team

33-åringen har de siste par årene reist ukentlig til Stavanger til firmaets pendlerkontor der, og leder nå oppbyggingen av det nye kontoret.

– Jeg har vært omtrent halvannen dag i uken i Stavanger for å teste markedet litt, men nå ønsker vi å etablere oss ordentlig, med lokale advokater. Vi har siden startet på oljeeventyret jobbet mye mot olje og gass og oljeservicebransjen i Stavanger, men fra Oslo- og Bergenskontorene våre, sier Hals.

Han mener at Thommessen i dag har landets sterkeste team på energi og infrastruktur.

- Men det sitter i Oslo og Bergen. Vi ønsker å bygge videre på det i Stavanger. Vårt hovedfokus vil være energi, infrastruktur og teknologi.

Vil lønne seg

Thommessens kunder er alt fra store energiselskaper og leverandørbedrifter til investorer og offentlige aktører. Firmaet bistår med transaksjoner, tvister, større prosjekter og løpende rådgivning.

– Vi bidrar med hele spekteret av forretningsjuridisk bistand, og jobber hovedsakelig for norske selskaper som har virksomheter her i Norge, samt for utenlandske klienter som enten har, eller ønsker å investere i virksomheter i Norge.

Thommessen har sterk tro på at tilstedeværelse vil lønne seg, forteller han.

– Klientene har fokus på lokale leverandører og lokal tilhørighet. Vi ser at mange klienter foretrekker fysiske møter fremfor telefonkonferanser. Ved å etablere oss i Stavanger kan vi stille i møter på kort varsel, delta aktivt i ulike bransjefora, samt i enda større grad føle pulsen på det som skjer i markedet, sier Hals.

Større konkurranse

Andre firmaer som er etablert i Stavanger – og som også er store i Oslo - er Kluge (34 advokater og advokatfullmektiger), PricewaterhouseCoopers (19), Deloitte (17), Ernst & Young Advokatfirma (16), Hammervoll Pind (13), Arntzen de Besche (10), Simonsen Vogt Wiig (9), KPMG (5) og BDO Advokater (4). (Tallene angir antall medlemmer i Advokatforeningen.)

Schjødt har ifølge egen hjemmeside 24 fullmektiger og advokater i Stavanger.

– Vi skal konkurrere med de etablerte om nye oppdrag og forhåpentligvis spise oss litt inn på den kaken som allerede er der, sier Christian Hals.

Thommessen ønsker også å bidra til et velfungerende næringsliv i byen.

Målet er at kontoret skal være i full sving i løpet av våren. Thommessen har fra før kontorer i Oslo, Bergen og London.

Robuste, lokale firmaer

Advokatmarkedet i Stavanger kjennetegnes også av flere sterke og store lokale forretningsadvokatfirmaer, som Projure, Haver, BullÅrstad og Torstrup.

Projure advokatfirma - som har hjemmesider både på engelsk, tysk og fransk, er et mellomstort firma med spesialistkompetanse blant annet på oljeleverandørindustrien, rekruttering, maritime saker og entreprise.

Firmaet har elleve advokater og fullmektiger, og er tilknyttet Eurojuris-nettverket av 17 uavhengige advokatfirmaer rundt om i Norge.

Lang historie

Haver advokatfirma har en historie helt tilbake til 1908, og har i øyeblikket 29 advokater og fullmektiger, og er altså ett av Stavangers største advokatfirmaer.

«Lokalt eierskap gir oss lokal kunnskap og innsikt i regionens næringsliv og offentlig forvaltning», poengterer firmaet på sine hjemmesider. Firmaet er en del av Advocatia-samarbeidet mellom flere advokatfirmaer i Norge.

Haver spesialiserer seg på blant annet tvisteløsning og prosedyre, entrepriserett, erstatningsrett, bank og finans, fast eiendom, oljeservice og offentlige anskaffelser.

Advokatfirma BullÅrstad har kontorer i Stavanger og i Sandnes, og jobber innenfor feltene eiendom, erstatning, næring og privatrett. Firmaet er ett av landets eldste, og har røtter helt tilbake til 1885. Firmaet har fjorten advokater og fullmektiger.

Et annet kjent lokalt firma er advokatfirmaet Torstrup, som jobber både med forretningsjus mot næringslivet, og privatrett innen barnevern, familierett og strafferett. Firmaet har fjorten advokater og fullmektiger.

Advokatforeningen har 386 medlemmer i Stavanger, og Sør-Rogaland krets er den tredje største i Advokatforeningen, etter Oslo og Hordaland og Sogn og Fjordane krets.

Powered by Labrador CMS