Seniorrådgiver Anders Skuterud i Norsk Psykologforeningen har skrevet bok om de menneskelige risikoene ved livet som advokat. Foto: Georg Mathisen

Det tøffe advokatlivet

Karakterjag, karrieremas, arbeidsdager som går på familielivet løs, harde saker og dårlig debriefing. Livet som advokat kan være tøft for deg som menneske.

Publisert Sist oppdatert

Går det travle livet ut over spising, søvn og arbeidsglede? Da bør du stoppe opp og gire ned. Og hvis du ser en kollega som sliter, må du si fra.

Stopp opp iblant. Gjør opp en liten status. Kanskje skal det ikke mer til. Men livet er ingen dans på roser – og i hvert fall ikke for deg som er advokat. Men du har faktisk et godt utgangspunkt, melder Anders Skuterud. Han er seniorrådgiver i Norsk Psykologforening. I boken «Å være advokat» har han skrevet om advokatyrket som menneskelig risiko.

Advokaten har nemlig bedre bakgrunn enn gjennomsnittet hva ressurser og intelligens angår. Det kan beskytte. Også med psykiske lidelser er det slik at risikoen er større om du har lite penger og mangelfull utdannelse.

– Likevel er jusstudentene de som søker mest psykologhjelp under studiet, forteller Skuterud, som forklarer det med karakterpresset:

– De er engstelige på grunn av prestasjonskravene. Samtidig er det store grupper, og ikke så gode mentorordninger.

Karakterene varer evig

Psykologbistand

  • Advokatforeningen har en samarbeidsavtale med det landsdekkende firmaet Psykologbistand.
  • Firmaet har spesiell erfaring med advokat-bransjen, og er forberedt på henvendelser.
  • Psykologbistand hjelper blant annet med kriser, vanskelige klienter, stressmestring, ledelse og medarbeidersamtaler.

Foreløpig ser han ikke at omleggingen til bachelor- og mastergrad har ført til særlige endringer på det området.

– Jurister er de som har med seg karakteren lengst i karrieren, peker Skuterud på.

Presset fortsetter som advokatfullmektig, selv om det varierer mellom firmaer og rettsområder.

– Det er betydelig press på fullmektigen både kvalitativt og kvantitativt. Inntrykket mitt er at du får veiledning på det juridiske, men jeg er ikke sikker på hvor god veiledningen er på de mer menneskelige sidene av det å være først fullmektig og siden advokat. Noe av det som er viktigst for oss mennesker, er å oppleve mestring. Når jobben er så sentral i livet, er den en viktig faktor for at vi skal ha det bra, sier Anders Skuterud.

På ett eller annet tidspunkt møter de fleste familielivets gleder og belastninger. Det skal ikke mange våkenetter med barn til før konsentrasjonen blir dårligere slik at det går ut over arbeidet. Syke barn, foreldre som trenger omsorg, en partner som også har lange og harde dager – samtidig som du er i en bransje der det forventes at du ofrer mye for jobben.

– Det er tøft, sier psykologen.

Anbefaler god distanse

Faresignalene

Anders Skuterud trekker frem disse faresignalene som du må være oppmerksom på:

– Du kommer inn i en oppjaget og uryddig livsførsel der arbeidstiden blir uregelmessig.

– Måltider og søvn blir også uregelmessige.

– Du har lite lyst til å ta på deg nye saker og til å gå på jobben.

– Du blir usikker på de oppgavene du har.

– Du føler liten glede i mestring.

– Det er misforhold mellom arbeidet du utfører og tiden du bruker på det.

– Arbeidspresset gjør at du ikke får tid til faglig fornyelse.

– Du begynner å drikke mer.

– Grensene mellom arbeid og privatliv viskes ut.

Det er ikke slutt på vanskene selv om du nærmer deg pensjonisttilværelsen. Mange forteller om hvor vanskelig det er å nærme seg seksti. Det er strevsomt å holde tempoet oppe. Samtidig har du investert så mye av identiteten din i jobben og det å være advokat at det er vanskelig å se hva som blir igjen når karrieren nærmer seg slutten.

Hele veien møter du dessuten klienter og miljøer som kan være en risiko; som vil ha hjelp til å strekke reglene.

– Hvis en i for stor grad kommer inn i en situasjon der en bidrar til triksing og fiksing, kan en lettere begynne å trikse og fikse selv. Klientkontoene har ikke alltid vist seg å være helt trygge. Det er viktig å ha distanse til de miljøene en betjener. Forsvarere kan bli fristet til å bli trukket personlig inn i miljøer og situasjoner der de burde holdt enda lengre avstand, men jeg tror dette gjelder forretningsadvokater også.

Noen advokatfirmaer har ordninger for å fange opp dem som kan komme i faresonen. Andre har ikke noe formelt. Uansett er det viktig at du er oppmerksom på kollegene. Ofte kan oppfølging fra en leder eller en kollega være nok.

- Innfør samtaleordninger

Samtidig råder Skuterud advokatfirmaene til å sørge for gode veilednings- og samtaleordninger.

- Hvis du ser på brannmenn, for eksempel, så har de gode ordninger, selv om de ikke bruker psykologer. Advokater kunne godt ha flere slike likemannsordninger.

Hjelp, støtte og god debriefing hører ikke hjemme bare i store firmaer med egen HR-avdeling. I de små firmaene er kollegene gjerne trygge på hverandre – er de ikke det, bør de kanskje ikke drive firma sammen.

– Stopp opp og ta en liten status på hvor du er. Gjerne sammen med noen som du har tillit til og samarbeider godt med, men du bør begynne alene, råder Anders Skuterud.

LES OGSÅ:

Merete Smith: Advokater er ikke supermenn!

Haavind tilbyr debriefing som ett av flere goder

Viktig å finne balansen

Powered by Labrador CMS