Ariba Butt er nytt medlem i Talentpris-juryen.
Ariba Butt er nytt medlem i Talentpris-juryen.

TALENTPRISEN

- Jeg vil legge betydelig vekt på kandidater som bevisst har arbeidet for å fremme mangfold

Fredag 30. september utløper fristen for å nominere kandidater til Talentprisen. - Jeg håper det vil være kandidater som virkelig har gitt jernet og jobbet for den mangfoldige rekrutteringen, sier jurymedlem Ariba Butt.

Publisert Sist oppdatert

For andre gang skal Advokatforeningens talentpris deles ut som en todelt utmerkelse; årets advokatfullmektig og årets prinsipal.

I vurderingen av årets fullmektig vil juryen legge vekt på faglige prestasjoner og faglig utvikling gjennom det siste året, i tillegg til evnen til å formidle advokatenes viktige rolle i rettsstaten. Prisen skal også fremme prinsipaler som gjennom sin lederrolle bidrar til å utvikle unge talenter både faglig og menneskelig.

- For meg er det viktig å se etter en kandidat som har skilt seg betraktelig ut gjennom året. Jeg håper genuint på gode kandidater som har satset på mangfold og flerkulturell kompetanse, og som ikke bare brukt «mangfold» som markedsføringsverktøy. Jeg vil derfor rette søkelys mot de kandidatene jeg ser har arbeidet aktivt for å øke nettopp flerkulturelle kompetanse og synliggjort mangfoldet i advokatbransjen gjennom tiltak med god effekt, sier jurymedlem Ariba Butt, leder av Mino. Jur Oslo.

Fristen for å nominere kandidater til Talentprisen 2022 utløper fredag 30. september!

- Det er synlig for oss at stadig flere firmaer satser på mangfold

Studentorganisasjonen Mino.Jur arbeider med å fremme minoritetskompetanse, og for å være et bindeledd mellom jusstudenter og arbeidslivet. Organisasjonen har siden prisens begynnelse vært representert med et medlem i Talentpris-juryen. Nylig var det utskiftning og i år er Butts debut.

Juryen for øvrig består av tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen (leder), DNB-advokat og medlem av Advokatforeningens mangfoldsutvalg, Thea Susanne Skaug, Brage Nordgård, advokat og leder for Yngre Advokater i Sør-Rogaland og Hallvard Østgård, advokat og partner i Advokatfirmaet Østgård.

- Det er synlig for oss at stadig flere advokatfirmaer ønsker å satse på mangfold. Det er hyggelig å se hvor mye engasjement det er og vi håper at vi snart ser målrettede tiltak og en endring i bransjen med flere advokater med ulik bakgrunn, sier Butt.

- Gjennom en juryplass er vi med på å trekke frem synsvinkler og perspektiver som er viktige for oss og vårt arbeid innen mangfold. Vi ønsker å jobbe aktivt for å synliggjøre dette fellesansvaret vi har for mangfold i Norge.

Hun mener Talentprisen kan bidra til å fremme motivasjon og engasjement blant den nye generasjonen advokater.

- Vi trenger flere unge profiler vi kan se opp til. Å følge med på deres reise fra studenttilværelsen til arbeidslivet, er inspirerende for mange. Jeg håper vi har kandidater som skiller seg ut i år i sitt arbeid for økt mangfold. Det gjør oss med minoritetsbakgrunn mye mer bevisst på hvilken kompetanse vi besitter og hvilke verdi det har i arbeidslivet. Videre er det en motivasjonsfaktor å løfte frem folk som har lykkes.

Frist for å nominere: 30. september!

For å nominere advokater må man sende juryen en konkret beskrivelse av hvordan den nominerte har utmerket seg. Teksten bør være mellom en halv og to sider lang, og det er viktig at begrunnelsen gjenspeiler prisens kriterier, skriver Advokatforeningen på sine nettsider.

Listen over de nominerte offentliggjøres i Advokatbladet i oktober. For å bli vurdert som kandidat til Talentprisen, må man være medlem av Advokatforeningen.

Søknad sendes HIT og HER finner du skjema for nominering. Merk eposten med «Advokatforeningens Talentpris 2022».

Powered by Labrador CMS