Advokat i Deloitte Advokatfirma Vest, Christine Haugstvedt Downing, vinner Advokatforeningens talentpris for 2023.
Advokat i Deloitte Advokatfirma Vest, Christine Haugstvedt Downing, vinner Advokatforeningens talentpris for 2023.

Dette er vinneren av Talentprisen 2023!

- Jeg blir litt månebedotten og veldig rørt. Det gir meg energi å tenke på at det jeg gjør er viktig og settes pris på, sier Christine Haugstvedt Downing. I begrunnelsen peker juryen særlig på Downings engasjement for mangfold og inkludering. 

Publisert Sist oppdatert

- Christine Haugstvedt Downing har gjennom sitt arbeid med rekruttering og inkludering, klart å møte forventingen til unge som er opptatt av at stedet hvor de jobber, også skal speile mangfoldet i samfunnet hvor de lever, sa juryleder  Ingebjørg Tønnessen da Advokatforeningens talentpris ble delt ut torsdag kveld. 

Prisen, som blir delt ut i forbindelse med foreningens årstale, skal hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen, og har fremmet advokatrollens kjerneverdier på ulike måter.

- Jeg blir litt månebedotten og veldig rørt. Det er en god følelse, sa Downing til Advokatbladet med en blank plakett og ferske blomster i hendene kort tid etter utdelingen.

- Kjempeviktig å hedre gode rollemodeller

At jeg vinner denne prisen i dag, betyr at bransjen og juryen ser at det er et behov for mangfold i ledergrupper også. 

- Alle har sine gode sider, men det er viktig at de som har litt andre innspill blir hørt i en ledergruppe. Historisk har lederhattene blitt puttet på nye ledere av eksisterende ledere, men jeg opplever at det er i endring, sa Downing. 

- Jeg representerer en kvinnelig leder i et forretningsjuridisk advokatfirma på et fagfelt med få kvinnelige ledere. Jeg har fire barn, er fremdeles gift, jeg liker å løpe i fjellet og er opptatt av å vise både mine kolleger og mine ledere at alt dette lar seg kombinere. 

Downing mener det er «kjempeviktig» å hedre gode rollemodeller. 

- Det gir meg kjempeenergi å tenke på at det jeg gjør er viktig og settes pris på, og så er det viktig fordi man gjennom alle de nominerte viser eksempler på god ledelse og gode verdier. 

- Klarer å beholde talenter

I tillegg til Downing, var også Wiersholm-partner Magnus Hellesylt og advokat i Eurojuris Telemark,  Johan Henrik Frøstrup, nominert til årets talentpris.

- Juryen har i år nominert tre kandidater som alle strekker seg langt for å bidra til god faglig og personlig utvikling hos fullmektiger og advokater, sa juryleder Tønnessen. 

- Det er ulike oppfatninger for hva som kjennetegner en god advokat. De fleste er likevel enige om at en god advokat må kunne håndtere klienter og prosessrisiko, forhandle motparten og prosedere for retten. 

Talentprisen 2023 ble delt ut av juryleder og tingrettsdommer, Ingeborg Tønnessen. Foto: Kari Hegstad
Talentprisen 2023 ble delt ut av juryleder og tingrettsdommer, Ingeborg Tønnessen. Foto: Kari Hegstad

En god prinsipal bidrar til at fullmektigen lærer alle disse sidene av advokatyrket, fortsatte Tønnessen. 

- Både ved å inkludere fullmektigen i eget arbeid og ved å følge opp fullmektigen i vedkommendes selvstendige oppgaver. Fullmektiger som har jobbet for årets kandidater, forteller at de er flinke til nettopp dette, og at de klarer å balansere oppfølging og tillit på en måte som gir fullmektigen en opplevelse av mestring, sa hun.

- For dem som går inn i advokatyrket i dag, er det å lykkes med sine arbeidsoppgaver ofte ikke nok. Mange har klare tanker om hva slags liv de ønsker å leve og de har forventinger om at deres arbeidsgiver skal bidra til at de skal kunne leve de livene de ønsker. Årets tre nominerte skiller seg ut ved at de på ulike måter har klart å møte disse forventingene. Dermed har de også klart å tiltrekke seg og beholde unge talenter. 

Christine Haugstvedt Downing holdt en takketale fra scenen på Grand Hotel i Oslo da hun mottok Talentprisen 2023. På scenen for å gratulere var også Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith (t.v.).
Christine Haugstvedt Downing holdt en takketale fra scenen på Grand Hotel i Oslo da hun mottok Talentprisen 2023. På scenen for å gratulere var også Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith (t.v.).
Nærmere 190 gjester var til stede for å overvære Advokatforeningens Årstale 2023, og dermed også årets Talentpris.
Nærmere 190 gjester var til stede for å overvære Advokatforeningens Årstale 2023, og dermed også årets Talentpris.
Powered by Labrador CMS