Svein-Helge Hanken har gjort karriere i Wiersholm. Nå håper han at firmaet skal vinne Talentprisen. Foto: Geir Egil Skog

- Tilbakemeldingen fra klientene gir motivasjon til å fortsette arbeidet med ny teknologi

Ifølge Svein-Helge Hanken er jobben firmaet gjør for klienten alltid viktigst. En bonus er at nye kommunikasjonsformer har ført til utfasing av rutinearbeid og mer fokus på spennende arbeidsoppgaver for advokatene.

Publisert

Wiersholm er blant de nominerte firmaene som deles ut på Advokatfesten i kveld.

Advokatforeningens talentpris går til selskapet som best evner å finne, vinne og utvikle juridiske talenter, og deles i år ut torsdag denne uken under Advokatfesten i Oslo. Advokatbladet har i forkant av utdelingen tatt en prat med et utvalgt talent fra hvert av de nominerte firmaene. Sist ut i vår presentasjon av de nominerte er Wiersholms og deres senioradvokat Svein-Helge Hanken.

Svein Helge Hanken (34)

Stilling: Senioradvokat i Wiersholm

Karriereutvikling: Advokatfullmektig fra 2011, senioradvokat fra 2018

Arbeidsfelt: Transaksjoner, med spesielt fokus på PE, venture og havbruk

– Hvis du skal trekke frem en konkret ting, hva er det aller beste med å jobbe i Wiersholm?
- Det beste med å jobbe her, er menneskene jeg jobber med. Vi har et enestående team av faglig sterke, engasjerte og skarpe folk som i tillegg er veldig trivelige.

- Innovasjonskultur

– På hvilke punkter i priskriteriene utmerker Wikborg Rein seg spesielt?
- Jeg mener vi leverer sterkt over hele linja. Men dette er nok i hovedsak takket være den innovasjonskulturen vi har utviklet sammen. Det er veldig givende å utvikle både faget vårt og måtene vi arbeider på ved hjelp av ny teknologi, sammen med et tverrfaglig team og sammen med klientene. Jobben vi gjør for klientene er alltid viktigst: Fokuset vårt er først og fremst på å gjøre kommunikasjonen med klientene enklere - og bedre og hele tiden løse deres problemstillinger bedre og mer effektivt. En stor bonus er selvsagt at dette leder til utfasing av rutinearbeid, mer fleksibilitet og til å kunne ha stadig mer fokus på spennende arbeidsoppgaver. Tilbakemeldingen fra klientene på det vi har fått til så langt gir en skikkelig motivasjon til å fortsette dette arbeidet.

– Hvordan har din advokathverdag endret seg med nye teknologiske løsninger kontra da du startet i yrket?
– Det første datarommet jeg ble satt til å gjennomgå var et faktisk et rom fylt med permer og papir ute hos et selskap som skulle selges. I dag er noe annet enn elektroniske datarom nesten utenkelig, og mange datarom gjennomgås ved bruk av eksempelvis Kira. Bruken av elektroniske datarom for kommunikasjon med klienter, motparter og ikke minst for elektroniske signaturer av protokoller og avtaler gir oss nå også helt nye muligheter.

Advokatbladet samlet én advokat med særskilt teknologi-kompetanse fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i hjertet av Oslo sentrum. (F.v.) Svein-Helge Hanken (Wiersholm), Helene Hermansen (Simonsen Vogt Wiig), Katinka Ranberg (Thommessen), Ingeborg V. Aavatsmark (Wikborg Rein), og Beate Kalvøy (Help). Foto: Geir Egil Skog

Eget idémottak

– Hvordan tror du ditt firma skiller seg fra de andre firmaene i bruken av legal tech?

– Først må jeg si at det er mange som gjør mye spennende! Hvordan det enkelte firma bruker legal tech er jo både avhengig av klientenes behov og våre arbeidsprosesser. Vi er relativt sett et stort selskap som dekker hele næringslivets behov for juridisk bistand. Dermed ser vi også hele behovsspekteret, ikke minst kan vi se dette i sammenheng, noe vi gjør gjennom vårt Wiersholm LINK. Vi har derfor kunnet utvikle og ta i bruk digitale løsninger som "Dispute Control" og "Transaction Control", som løser praktiske behov og konkrete utfordringer og gjør oss i stand til å jobbe bedre og mer effektivt fra første stund.

– På hvilken måte kan de ansatte i Wiersholm bidra med å utvikle tekniske løsninger i firmaet?

– I Wiersholm har vi et eget internt idémottak, så alle kan bidra helt fra idefasen. Alle deler av organisasjonen deltar også aktivt i utvikling, testing og ikke minst i bruken av nye tekniske løsninger.

– Hvilken teknisk løsning tror du blir viktigst for advokater om ti år?

– Jeg skulle gjerne hatt svaret på det spørsmålet! Det skjer så mye spennende hele tiden innen legal tech, så skal vi være i teten må vi alltid sørge for å utvikle oss i takt med de teknologiske mulighetene.

Powered by Labrador CMS