Justis- og beredskapsminister, Emilie Mehl (Sp).

Utvider stykkprisforskriften i utvisningssaker som berører barn

Nå kan man få inntil fem ekstra timer fritt rettsråd for hvert barn.

Tidligere i sommer vedtok regjeringen å utvide retten til fritt rettsråd i utvisningssaker som berører barn under 18 år som er bosatt i Norge og som har lovlig opphold her.

I utgangspunktet har man rett til inntil fire timer fritt rettsråd ved forhåndsvarsel om utvisning og klage. Nå kan man få fem timer ekstra for hvert barn som blir berørt i saken.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en kraftig økning i antall timer fritt rettsråd i disse sakene. Nå sikrer vi at advokaten på best mulig måte kan ivareta interessene til hvert enkelt barn som risikerer at en av foreldrene blir utvist, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

Forskriftsendringen følger opp budsjettforliket mellom regjeringen og SV, hvor det ble bevilget 1,5 millioner kroner i økte midler til fritt rettsråd til berørte barn i utvisningssaker. Endringen trådte i kraft 1. juli.

Powered by Labrador CMS