Yngve Svendsen er leder av Oslo tingrett, landets største domstol.

Sorenskriveren i Oslo om streiken:
- Meget bekymret for konsekvensene

- Det er mitt generelle inntrykk at de aller fleste dommerne i tingretten har stor forståelse for advokatenes ønske om en tydelig økning av salærsatsene, sier sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett. - Skyggeadvokatene har en svært viktig oppgave, påpeker han.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen har fra og med i dag tatt ut de såkalte skyggeadvokatene som påtar seg hemmelige oppdrag for PST og Etterretningstjenesten ut i streik.

Advokatbladet har spurt lederen i Oslo tingrett, Yngve Svendsen, om hvilke konsekvenser streiken kan få for domstolen.

- Jeg kan ikke si noe konkret om dette, siden det vil være underlagt taushetsplikt. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid si at advokatene i disse sakene har en svært viktig oppgave, der de ivaretar ikke bare den mistenktes, men også tredje personers og samfunnets interesser, sier Svendsen.

- Den jobben de gjør, har stor betydning for at retten kan behandle sakene på en forsvarlig måte. Vi er derfor meget bekymret for de konsekvensene denne aksjonen kan få, fortsetter han.

KK-sakene går som normalt i Oslo

I Oslo tingrett er det saker som gjelder begjæringer og bruk av tvangsmidler fra PST og E-tjenesten som er rammet av streiken. I Bergen og Stavanger er advokater som  som benyttes av politiet i saker om kommunikasjonskontroll, tatt ut i streik.

I Oslo vil saker der politiet ber om kommunikasjonskontroll ikke rammes av streiken.

- Disse sakene er etter det vi har fått opplyst, ikke omfattet av aksjonen i Oslo, og vil dermed gå som normalt, sier Svendsen.

Svendsen kan ikke svare på hvor mange saker skyggeadvokater i snitt er involvert i  pr. uke, men viser til taushetsplikten.

- Stor forståelse

- Har du forståelse for at Advokatforeningen går til denne type aksjon?

- Jeg har stor forståelse for at advokatene ønsker en tydelig økning av salærsatsene, som har sakket akterut de senere årene. Det kan få alvorlige konsekvenser for rettssikkerheten hvis dyktige advokater ikke lenger vil påta seg oppgaver som forsvarer, bistandsadvokat, «skyggeadvokat» eller som advokat i fri sakførselsakene, som alle finansieres gjennom den offentlige salærordningen. 

- Er det ditt inntrykk at dommerne ved Oslo tingrett har forståelse for streiken?

Det er mitt generelle inntrykk at de aller fleste dommerne i tingretten har stor forståelse for advokatenes ønske om en tydelig økning av salærsatsene, sier Svendsen. 

Riksadvokaten: - Advokatforeningen kom dårlig ut av avtalen

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

I et intervju med Rett24 sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud at han har sympati for advokatenes situasjon og frustrasjon.

– Jeg er i utgangspunktet positiv til foreningens arbeid, og til at de mener de er kommet dårlig ut av den avtalen som ble inngått, sier Maurud.

Han uttaler også at prosessreglene som regulerer etterforskningsskrittene som politiet kan iverksette i saker om kommunikasjonskontroll er «relativt ufravikelige».

Powered by Labrador CMS