– Mange forteller at deres faglige spesialisering skjedde nærmest ved en tilfeldighet, sier Cecilie Klæboe.

SPESIALISERING

– Mange advokatfirmaer, særlig de mindre og mellomstore, hadde tjent på å bli tydeligere på egen strategi og spesialiteter

Får man til det, vil virksomhetene sannsynligvis klare å styre ressursene mer hensiktsmessig mot spesialitetene de anser som viktig, samtidig som man balanserer ressursbruken opp mot hva medarbeiderne har lyst til, mener karriererådgiver Cecilie Klæboe.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har følelsen av at firmaene ikke er like gode til å kommunisere strategi og veivalg internt. Det er ofte noe partnerskapet i beste fall diskuterer seg imellom. Med så oppegående medarbeidere er det viktig å involvere mer, sier Cecilie Klæboe.

Hun er partner og konsulent i foretaket Advisi, og rådgir om rekruttering, leder- og organisasjonsutvikling. Klæboe tilbyr også karriererådgivning til advokater som et medlemstilbud gjennom Advokatforeningen.

– Da vil virksomhetene sannsynligvis klare å styre ressursene mer hensiktsmessig mot spesialitetene de anser som viktig, samtidig som man balanserer ressursbruken opp mot hva medarbeiderne har lyst til. Har man en tydelig fagprofil vil det sannsynligvis også være lettere å få inn medarbeidere som er motivert for å jobbe akkurat der.

Egeninteresse avgjørende

Når advokater oppsøker Klæboe, er det primært for å diskutere interne prosesser de synes går litt tregt med tanke på opprykk, en manglende opplevelse av å bli sett og anerkjent, lønnsforhandlinger, bytte av arbeidssted og valg av faglig retning.

Spesialiseringstips til advokater

  • Følg hjertet. Hva er det du synes er mest spennende?
  • Orienter deg i markedet. Hva er det behov for nå, og hva vil det bli behov for i fremtiden?
  • Jobb i en kultur du trives i. Man skal leve i jobben lenge. Det er viktig at man har det gøy på jobb, at man trives og føler at man får brukt seg selv.

– Dersom advokater ønsker råd i forbindelse med spesialisering, prøver jeg å få dem til å finne ut av hva som føles riktig for dem, og hva det er behov for i markedet. Det handler om hva man synes er mest spennende, og hvordan man kan utvikle egen kompetanse mest mulig i den retningen, samt om kompetansen er nødvendig, sier hun.

– Egeninteresse er helt avgjørende. Kobles den opp mot behovet, vil det være enklere for virksomhetene å beholde talentene.

Finner man en arbeidskultur man trives i, vil det også være med å trigge faglig interesse, ifølge Klæboe.

– Krevende å skifte retning

Enkelte som oppsøker Klæboe ønsker også råd i forbindelse med skifte av fagområde.

– Det kan være mer krevende å skifte fagområde som erfaren advokat sammenliknet med å velge seg et fagområde som fersk advokat. Da har man gjerne et etablert navn innenfor et spesielt fagområde for eksempel, forteller hun.

– Skal man bytte bransje eller forretningsområde, er det viktige å ha en god begrunnelse for hvorfor, og man må kunne forklare skiftet og fremstå troverdig i det.

– Arbeidslivet er turbulent, og det skjer endringer hele tiden. Da må man være med å påvirke der man kan. Det handler om å ta grep om sin egen utvikling, å være tydelig og synlig, og samtidig være i harmoni med seg selv. Mange av oss trenger sparring utenfra fordi det er vanskelig å se alt selv, sier Cecilie Klæboe.

Powered by Labrador CMS