Det nye voldtektsutvalget skal ledes av kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad. Her sammen med justis- og beredskapsminister Emilie E. Mehl.
Det nye voldtektsutvalget skal ledes av kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad. Her sammen med justis- og beredskapsminister Emilie E. Mehl.

14 år siden sist:
Nå skal voldtektsfeltet kartlegges

- Det er behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, heve kvaliteten i etterforskningen, og vurdere tiltakene vi allerede har, sier justisminister Emilie Mehl.

Publisert Sist oppdatert

Nå er det 14 år siden voldtektsfeltet ble gjennomgått sist gjennom NOU 2008: 4 Fra ord til handling.

Like før helgen annonserte regjeringen at det er på tide med en ny kartlegging, og i statsråd fredag ble det nedsatt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.

- Det er nå behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, heve kvaliteten i etterforskningen, og vurdere tiltakene vi allerede har, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) i en pressemelding.

Representantforslag fra SV

Bakgrunnen for nedsettelsen er et representantforslag fra Kirsti Bergstø (SV), Kathy Lie (SV), Marian Hussein (SV) og Andreas Sjalg Unneland (SV) om å etablere en voldtektskommisjon for «å styrke kampen mot voldtekt».

- Tall viser at bare én av hundre voldtekter fører til straffereaksjon. Altså er det i praksis nærmest straffritt å voldta i Norge. Da må vi se på årsakene til dette. En voldtektskommisjon kan se på alt fra forebygging, seksualitetsundervisning fra barnehagen og oppover, og også hvordan politiet jobber, sa Unneland til Advokatbladet den gang forslaget ble lagt frem.

Det regjeringsoppnevnte utvalget skal blant annet se på årsakene til voldtekt, årsakene til at få anmelder voldtekt, vurdere politiet og påtalemyndighetens håndtering av voldtektssaker, vurdere forebyggende arbeid mot voldtekt, samt både det akutte og langsiktige helse- og omsorgstilbudet.

«Målet med utredningen er å styrke arbeidet for å forebygge og bekjempe voldtekt og bidra til at utsatte får et tilpasset og helhetlig tilbud om bistand og oppfølging. Utredningen skal ha et gjennomgående kjønnsperspektiv», heter det i mandatet.

- Vil prioritere vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

«Økningen i antallet saker kan tyde på at det er behov for å målrette den forebyggende innsatsen i større grad», skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet viser til at både kultur, holdninger og behandlingstilbud til overgripere er blant faktorene utvalget skal utrede nærmere.

– Voldtekt kan ødelegge liv. Det er viktig at voldtekter blir anmeldt, og de som blir utsatt for en voldtekt kan være trygge på at de blir ivaretatt på en god måte. Regjeringen vil prioritere vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep høyere i hele straffesakskjeden, det vil si fra anmeldelse til dom, sier Mehl.

Dette er utvalget:

  • Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege i Sandefjord (leder)
  • Ragnhild Hennum, professor og dekan ved juridisk fakultet i Oslo
  • Unni Sandøy, førstestatsadvokat/embetsleder ved Trøndelag statsadvokatembeter
  • Carolina Øverlien, forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og professor ved Universitetet i Stockholm
  • Ståle Luther, leder for etterforskningsseksjonen i Troms politidistrikt
Powered by Labrador CMS