Sametingspresident i møte med olje- og energiministeren om Fosen-dommen: - Det var alt for kort, og vi snakket forbi hverandre

Sametingspresident Silje Muotka møtte statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) for å snakke om hva som skal skje med de 151 vindturbinene på Fosen.

– Jeg har bedt om at Olje- og energidepartementet trekker tilbake konsesjonene. I domspremissene til høyesterettsdommen står det klart og tydelig at grunnlaget for konsesjonene som ble gitt, er ugyldig. Det er konstatert ugyldig, sier Silje Muotka til Klassekampen.

Men departementet mener at konsesjonen for vindkraftturbinene fortsatt er gyldig, opplyser Muotka til avisen.

– Statsråden sa jeg måtte forstå at forvaltningen skal gjøre vedtak på riktig måte. Men jeg er i utgangspunktet byråkrat selv og har noen avdelinger juss i fagkretsen. Jeg forventer at hun svarer på hva lovgrunnlaget er, sier Muotka.

Hun ønsket svar på følgende spørsmål, ifølge Klassekampen:

«Legger man nå opp til flere rettsomganger, med stor økonomisk byrde for reinsdriftsamene? Og hva skjer om det fremmes en individuell klage overfor FNs menneskerettskomité?»

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen poengterer at Høyesterettsdommen ikke sier noe om hva som skal skje med anleggene.

– Dommen innebærer ikke at konsesjonen har falt bort. Endringen må få nye forvaltningsvedtak, og det er den prosessen vi har startet nå, sier hun.

Powered by Labrador CMS