Marie Roksund, Finn Bjørnstad, Marit Høigilt, Vegard Stana, Ada sofie Austegard, Line Duesund Svendsen, Heidi Skuterud og Endre Bendixen.

RETTSSIKKERHET

Wikborg Rein går sammen med Stine Sofies Stiftelse for å etablere Barnas Havarikommisjon

Målet er å styrke rettsvernet til barn og unge som blir utsatt for vold og overgrep.

Publisert

Barnas Havarikommisjon skal komme med en årlig rapport som tar for seg rettsikkerheten til voldsutsatte barn og unge, og vil blant annet inneholde forslag til rettsområder som må utredes.

Rapporten vil i hovedsak bli ført i pennen av juridiske rådgivere i Stine Sofies Stiftelse, men med bistand fra advokater og advokatfullmektiger i Wikborg Rein, deriblant partnerne Jørgen Vangsnes og Fredrik Gisholt. Første rapport kommer 24. januar 2023.

«Allerede nå kan vi avsløre at årets rapport vil belyse kritiske forhold rundt varslingsregler, barn på hemmelig adresse og samvær etter vold. Barnas Havarikommisjon vil være barnas juridiske stemme inn til politikerne», heter det i en pressemelding.

- Loven har mange blindsoner

Stine Sofies Stiftelse arbeider for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge. Stine Sofie Senteret tar hvert år imot 500 barn og unge fra hele landet. Stiftelsen ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000.

- På veien har vi erfart at loven har mange blindsoner, og at barn sjelden blir hørt i prosessene. Vi er svært tilfredse med å få med et solid advokatfirma som kan bidra med sin faglige kompetanse, sier generalsekretær Ada Sofie Austegard.

Wikborg Rein vil blant annet bistå med å utrede gjeldende rett, forholdet til Norges internasjonale forpliktelser og de lovtekniske sidene av potensielle endringsforslag som kan styrke rettssikkerheten til voldsutsatte barn.

- Dette er et viktig arbeid. Som samarbeidspartnere for stiftelsen er vi glade for å kunne bidra til en systematisering av disse erfaringene med fokus på systemfeil og juridiske svakheter. Forhåpentligvis vil kommisjonens arbeid gi grunnlag for endringer til det bedre, sier Finn Bjørnstad, managing Partner i Wikborg Rein.

Powered by Labrador CMS