Advokat Jon Wessel-Aas (t.h) startet de muntlige forhandlingene med sitt innledningsfordrag. Her sammen med juridisk konsulent i Lovdata, Vegar Robertsen (f.v), direktør i Lovdata Odd Storm-Paulsen og advokat Vegar Waage.

Rettspraksis.no tapte ankesaken mot Lovdata - men slipper saksomkostninger

Stifterne bak Rettspraksis.no ble saksøkt for å ha gjort over 40.000 dommer fra Lovdata tilgjengelig. Nå må de fjerne alle høyesterettsdommer og sammendrag fra disse fra mellom 2003 til 2007 - men slipper betale en halv million i saksomkostninger, slik de ble dømt til i forrige rettsrunde.

Rettspraksis hadde ikke rett til å legge ut dommer fra 2003 til 2007 og sammendrag fra disse, til fri nedlasting for almenheten. Det ble klart i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som ble offentliggjort fredag. Resultatet er hovedsaklig det samme som byfogden kom frem til før sommeren, med unntak av saksomkostningene.

Mens Lovdata opprinnelig mente Rettspraksis ikke hadde anledning til å legge ut noen dommer fra Lovdata, opplyste Lovdatas advokat Jon Wessel-Aas i sitt innledningsforedrag under de muntlige forhandlingene i august at de frafaller sitt opprinnelige standpunkt. Wessel-Aas sa da at de mente rettsavgjørelsene fra før 2002 havner utenfor databasevernet fordi de er eldre enn femten år.

Dermed ble 166 år med rettsavgjørelser fra Høyesterett frigitt. Saken, som altså ble anket fra byfogden til lagmannsretten, dreide seg derfor om høyesterettsavgjørelser fra tidsperioden mellom 2003 til 2007.

- Bekrefter databasevernet

«Lagmannsretten kan i all hovedsak vise til byfogdembetets grundige kjennelse, som lagmannsretten i det alt vesentlige slutter seg til i begrunnelse og resultat», heter det i den 39 sider lange kjennelsen.

- Lovdata er svært fornøyd med at også lagmannsretten er enige med Lovdata, og at det bekreftes at Lovdata har databasevern for sine databaser over rettsavgjørelser, samt at sammendragene av rettsavgjørelsene er vernet som åndsverk, påpeker Jon Wessel-Aas til Advokatbladet.

«Lagmannsretten er enig med byfogdembetet i at Lovdatas base over høyesterettsavgjørelser, både basene i DVD 2005 som viser basens innhold på et gitt tidspunkt og online databasene, er database(r) hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en vesentlig investering. Databasene er således omfattet av åndsverkloven § 24 (tidligere lov § 43).»

- Ingen vant fullt ut

Rettspraksis slipper likevel å betale motpartens saksomkostninger på 370.000 kroner, slik de ble dømt til i Byfogden. Rettspraksis må imidlertid betale domstolens saksomkostninger på 66.000 kroner.

«Sammenholdt med den opprinnelige begjæringen, som altså gjaldt alle rettsavgjørelser fra alle instanser og for en ubegrenset tidsperiode, så gjelder forføyningen kun høyesterettsavgjørelser og kun for perioden mellom 2003 og 2007. Ut fra dette anser lagmannsretten at Lovdata i saken for byfogdembetet ikke anses å ha vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige. På den annen side kan heller ikke RP anses å ha vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige for byfogdembetet, ettersom RPs påstand var at kravet om midlertidig forføyning forkastes og at kjennelsen fra byfogdembetet avsagt 1. juni 2018 ble opphevet.», skriver dommerne videre.

- Skuffende

Schjødt-partner Halvor Manshaus var prosessfullmektig for Rettspraksis.no.

- I den opprinnelige begjæringen skulle Lovdata avskjære bruk av 182 år med Høyesterettspraksis. Lagmannsretten legger imidlertid til grunn at Lovdata ikke vant saken for byfogden, ved at det kun var årene 2003-2007 som ble stanset, altså bare fem år. Dermed slipper Rettspraksis.no å betale nærmere en halv million kroner i sakskostnader for byfogden. Det er en gledelig nyhet for denne dugnadsgjengen som aldri har drevet med profitt for øyet i denne saken, fastslår Manshaus.

- Likevel er vi skuffet over at lagmannsretten ikke har gått dypere i materien og det underliggende spørsmålet om videre avgivelse av de siste fem årene med dommer. Lovdata er den eneste som har mottatt avgjørelser fra Høyesterett for denne perioden, og det er vanskelig å se at en ordinær privat aktør ville blitt tilgodesett på denne måten. Det gjelder spesielt når andre aktører i markedet rent faktisk henvendte seg til både Høyesterett og Domstoladministrasjonen og ba om tilsvarende angivelser – men fikk avslag, argumenterer Manshaus.

Les også: Rettspraksis.no: - Dette er merkelig juss

- De faktiske omstendigheter taler for at en avveining mellom åvl §§ 14 og 24 her skal falle ut i favør av Rettspraksis.no. Det er vanskelig å se noe beskyttelsesverdig investeringsvern hos Lovdata for dette materialet når innholdet springer ut av en muntlig eksklusiv avtale direkte med Høyesterett til fortrengsel for andre aktører i samme marked, der selve innholdet er levende rettsakter i form av Høyesteretts avgjørelser, tillegger advokaten.

Aksjonistene i Rettspraksis har ennå ikke avgjort om de vil anke.

- Nå må mine klienter gjøre seg kjent med kjennelsen før de vurderer hva som skal skje videre, opplyser Manshaus.

 

Advokat Halvor Manshaus og initiativtaker for Rettspraksis.no Håkon Wium Lie, møtte Lovdata til muntlige forhandlinger i august 2018. Foto: Thea N. Dahl
Powered by Labrador CMS