Justisminister Emilie Mehl.

Regjeringen hever rettshjelpssatsen med 50 kroner i revidert nasjonalbudsjett

Rettshjelpssatsen for 2024 ender dermed på 1265 kroner. - Vi synes selvsagt ikke at femti kroner er godt nok, sier Mette Yvonne Larsen. 

Publisert Sist oppdatert

Drøye to måneder etter at Advokatforeningen på ny gikk ut i streik for økt rettshjelpssats, melder NRK i en budsjettlekkasje at regjeringen hever rettshjelpssatsen med ytterligere 50 kroner i 2024. 

Den totale økning for inneværende år blir dermed 85 kroner, fra 1180 i 2023 til 1265. Dette er høyeste veksten av satsen på over ti år, men likevel 199 kroner under Salærrådets anbefaling på 1464 kroner.  

Til NRK sier Justis- og beredskapsminister Emilie Mehl at hun mener regjeringen nå strekker seg langt for å komme advokatene i møte.

– Femti kroner er ikke godt nok

Med utgangspunkt i Salærrådets anbefaling for 2024, kaller Forsvarergruppens leder, Mette Yvonne Larsen, satsøksningen «et lite skritt i retning av en bærekraftig sats.»

– Det er positivt at justisministeren nå har innsett at det arbeidet som gjøres for sårbare grupper i samfunnet, må honoreres bedre, sier Larsen.

Mette Yvonne Larsen.

– Vi ser også på dette som en mulig utstrakt hånd om en videre dialog, noe vi er positive til, men vi synes selvsagt ikke at femti kroner er godt nok, fortsetter hun.

– Vil streiken fortsette?

– Det må forankres i Advokatforeningens ledelse, og vi skal ha et møte om dette på torsdag, svarer Larsen.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skal i vår debatteres i Stortinget.

– Vi har håp om at budsjettprosessen i Stortinget kan føre til at satsen blir økt ytterligere.

Realøkning på 0,4 prosent siden forrige streik

Fra sommeren 2023 til sommeren 2024, har rettshjelpssatsen altså økt med totalt 85 kroner. Ifølge beregninger gjort av Advokatforeningen, gir det nominelt sett en økning på 7,2 prosent. 

Dersom inflasjonen blir på 4,0 prosent som forventet av SSB, innebærer dette en realøkning på 3,1 prosent - eller 36 kroner i 2023-priser.

Totalt sett vil realøkningen i satsen være 0,4 prosent siden streiken i Høyesterett ble påbegynt høsten 2021. Realøkningen fra avtalen med departementet ble inngått sommeren 2022, vil være 2,8 prosent.

Slik har satsen utviklet seg de siste ti årene:

Rettshjelpssats (nominell) Inflasjonsjustert rettshjelpssats Økning i kroner Realøkning
20241265900853,1 %
2023118087359-0,3 %
2022112187536-2,3 %
2021108589625-1,1 %
20201060906200,7 %
2019104090020-0,2 %
201810209020-2,7 %
20171020927250,7 %
201699592125-1,0 %
20159709305-1,6 %
2014965945200,0 %
2013945945200,0 %

KILDE: Advokatforeningen

Kommenterer ikke forslag om opptrappingsplan

Det var i november i fjor at det uavhengige Salærrådet kom med sin andre anbefaling for utvikling av rettsshjelpssatsen. Her anbefalte den også at det ble etablert en opptrappingsplan. 

Salærrådet ble opprettet etter avtale mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen sommeren 2022, og ble med det avslutningen på en seks måneder lang streik i Høyesterett. 

Da regjeringen presenterte sitt forslag til statsbudsjett for 2024, ble både rådets anbefaling for økning av satsen og opptrappingsplan gjentatt, men ikke kommentert av justisdepartementet. Dette gikk ikke ubemerket hen hos Salærrådet. 

«Salærrådet merker seg at departementet i budsjettproposisjonen ikke sier noe om hva det anser som en bærekraftig salærsats, som ligger til grunn som en målsetting for avtalen mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet trekker frem rådets påpekning av at en engangsøkning vil ha store budsjettmessige konsekvenser, men går ikke inn på de øvrige momenter og avveininger som Salærrådet gjorde i anbefalingen for 2023, og som lå til grunn for denne», kommenterte rådet i sin anbefaling. 

Justis- og beredskapsdepartementet har fremdeles ikke kommentert forslaget om å få på plass en opptrappingsplan. Powered by Labrador CMS