Private veier. Et uanmodet fellesskap.

Bokens formål er å avklare rettsforhold knyttet til private veier, og behandler også kommunenes regulering og forholdet til offentlige vei- og planmyndigheter.

Bokens er en praktisk veiledning skrevet for private veilag, velforeninger, veibrukere, advokater, avgjørelsesorganer og andre rådgivere.

Parkeringsreguleringer, ferdselsrett, brøyting, sikring, bompengesystemer og erstatningsansvar er temaer som omtales. I boken finnes også et forslag til vedtekter for private veilag.

Erik Gauer, Cappelen Damm Akademisk 2017, 196 sider, 399 kroner.