OSLO KRETS I POLEN:

Magnus Brekke Svanberg, Nora Hallén, Elsa Charlotte Gil, Aurora Lindeland Geelmuyden, Lars Berge Andersen, Else-Marie Merckoll, Piotr Wieczorkiewicz, leder av Foreign Affairs Committee i Warsaw Bar Association, Anette Mellbye, Hege Moljord, Petter Mandt og Trygve Staff
Magnus Brekke Svanberg, Nora Hallén, Elsa Charlotte Gil, Aurora Lindeland Geelmuyden, Lars Berge Andersen, Else-Marie Merckoll, Piotr Wieczorkiewicz, leder av Foreign Affairs Committee i Warsaw Bar Association, Anette Mellbye, Hege Moljord, Petter Mandt og Trygve Staff

- Polske dommere utsettes for svertekampanjer

Oslo-advokater vil lære mer om utfordringene polske advokater står overfor. Nylig dro styret i Oslo krets på studietur til Warszawa.

Publisert Sist oppdatert

Hver høst gjennomfører styret i Oslo krets en studietur med mål om å lære mer om andre lands rettstradisjoner, og utveksle erfaringer med advokatforeninger, dommere og dommerforeninger, samt utenlandske advokatkolleger. Årets tur gikk til Warszawa i Polen.

- Årsaken til at vi i år valgte å besøke Polen er den politiske situasjonen i landet, og forholdene domstolene der står i. Vi ønsket å vise solidaritet med advokater og dommere, og å lære mer om situasjonen der, sier Else-Marie Merckoll til Advokatbladet.

Hun er leder i Oslo krets.

Det polske regjeringspartiet PiS (Lov og rettferdighetspartiet) ønsker å skjerpe straffene for forbrytelser mot liv, helse og eiendom, og har foreslått å gjeninnføre dødsstraff, er imot legalisering av abort, og registrering av homofile par. Gjennom flertallet i parlamentet har PiS hastevedtatt lover som innleder en rekke omstridte domstolsreformer. Etter høstens valg mistet partiet flertallet i parlamentet, men beholdt regjeringsmakten.

Åpne om utfordringer

De norske advokatene ble mottatt med åpne armer de fleste stedene de kom, forteller Merckoll.

- På det første møtet vi hadde traff vi to kvinnelige dommere fra dommerforeningen Justitia. Jeg var imponert over hvor åpne de var om den vanskelige situasjonen deres. Mange dommere i Polen er blitt utsatt for svertekampanjer og urettmessige disiplinæraksjoner. Dommerne var veldig glade for at vi viste interesse for situasjonen deres - og oppfordret oss til å følge rettssaker i Polen, i den grad vi har mulighet til det, sier Merckoll.

I tillegg til advokatforeninger og dommerforeninger, fikk kretsens styre også møte en journalist fra landets nest største dagsavis, Gazeta Wyborcza. Journalisten fortalte at det i utgangspunktet er pressefrihet i Polen, men at de opplever at polske myndigheter forsøker å legge press på kritiske medier.

Tirsdag denne uken avsa EU-domstolen en dom som tillater at medlemmene av disiplinærnemnda i landet formelt utnevnes av presidenten. Dette kan skje så lenge innstillingsrådet er uavhengig og ikke lar seg påvirke av regjeringen.

I Polen er riksadvokaten og justisministeren samme person, og regjeringen blitt kritisert for å overkjøre domstolene, mens kritiske røster kjemper for å beholde rettstatens verdier.

Styremedlemmer av Oslo krets besøkte nylig Polen på sin årlige studietur.
Styremedlemmer av Oslo krets besøkte nylig Polen på sin årlige studietur.

- Skummel utvikling

PiS har gjennomført flere lovendringer og reformer av landets medielovgivning.

- At journalister opplever en stadig mer krevende arbeidshverdag, og rapporter om at de er slitne, var noe som gjorde veldig inntrykk på oss. Det er skummelt om pressen slutter å rapportere om forholdene i landet, sier Merckoll.

Advokatforeningen Oslo krets er del av et prosjekt som arbeider for bedrede forhold i det polske rettssystemet, der Aurora Lindeland Geelmuyden skal være kretsens representant.

Prosjektet vil blant annet legge til rette for rettssaksobservasjoner av disiplinærsakene for Høyesterett, og holde løpende kontakt med Warsaw Bar Association og dommerforeningen Iustitia.

Styret møtte også representanter fra utrederenheten i den polske høyesterett, samt Commission for Human Rights (ombudsmannen).

Representanten fra Høyesterett fortalte at det er opprettet to nye kamre i Høyesterett, blant annet et disiplinærkammer. Dette har ført til en betydelig økning i antallet disiplinærsaker mot dommere.

I sin egen omtale av turen skriver kretsen at det i en uttalelse fra EU pekes på at det er tvilsomt om oppnevnelse av dommere til disiplinærkammeret, samt saksbehandlingen i det nye disiplinærsystemet, beskytter dommerne for politisk kontroll.

Les mer om Oslo krets' besøk i Polen her.