Helga Ervik, avdelingssjef ved Sivilombudets forebyggingsenhet mot tortur, var blant de som besøkte arrestlokalene i Oslo tinghus i høst.

Sivilombudet reagerer: Pågrepne møter i retten i fengselsklær og plastsandaler

- Det å stille i fengselsliknende klær kan bidra til å skape et forhåndsinntrykk av skyld, mener Sivilombudet, som nylig lanserte en besøksrapport fra ventecellene i Oslo tinghus. Fast forsvarer Marte Svarstad Brodtkorb støtter kritikken.

Publisert Sist oppdatert

I september 2023 dro Sivilombudet for første gang på uanmeldt besøk til ventecellene i Oslo tinghus. 

Disse brukes i forbindelse med fengsling, internering og hovedforhandling i tingretten. Det er her pågrepne og innsatte personer plasseres for eksempel under kortere og lengre pauser i rettsmøter.

Besøket var en del av Sivilombudets forebyggingsarbeid mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling - som mennesker som er frarøvet friheten jo er særlig sårbare for. 

Dette har resultert i en rapport hvor Oslo politidistrikt, som drifter arrestlokalene, både rises og roses.

Oslo tinghus.

- Risiko for krenkelse av uskyldspresumsjonen

Ombudets funn tyder på at arrestfunksjonen i utgangspunktet er godt organisert, ifølge rapporten. Mange ansatte fikk også positiv omtale fra flere av de innsatte.

Samtidig var det ingen varmmat å få for de som tilbragte hele dager i retten i forbindelse med større rettssaker, og det manglet også lesestoff og radio, trekkes det frem.

I tillegg kritiseres politidistriktet for manglende muligheter for lånetøy for innsatte som ankom tinghuset i skittent tøy eller med tøy fra sentralarresten eller fengsel.

«Personer som nylig var pågrepet og skulle fremstilles for fengsling ville derfor ofte måtte møte i retten i fengselsklær og plastsandaler», skriver Sivilombudet.

Blå joggedress for de som kommer fra sentralarresten, og rød joggedress for de som hentes fra fengsel.

«Ombudet er kritisk til dette, fordi det å stille i fengselsliknende klær kan bidra til å skape et forhåndsinntrykk av skyld», påpekes det i rapporten.

Dette kan gi risiko for krenkelse av uskyldspresumsjonen etter EMK artikkel 6, mener Sivilombudet.

- Kan svekke muligheten til å forberede eget forsvar

Også de fysiske forholdene i cellene fremsto som belastende, kommer det frem av rapporten.

Arrestlokalene med totalt 21 venteceller ligger i kjelleren - alle uten vindu og uten tilgang på dagslys. 

«Selv om oppholdene normalt er kortvarige, står mye på spill for den som fremstilles for retten. Utformingen kan svekke den enkeltes mulighet til å forberede sitt eget forsvar. Manglende tilgang til klokke kan gi redusert forutsigbarhet», fremhever Sivilombudet.

På grunn av belastningen med å sitte i ventecelle, skal også en del innsatte ha valgt å gi avkall på sin rett til å være til stede under rettsmøtet, ifølge rapporten.

- Mange er redde

Marte Svarstad Brodtkorb er fast forsvarer i Oslo tingrett, og har håndtert en rekke klienter som i ulike sammenhenger har blitt plassert i tinghusets venteceller.

Advokat Marte Svarstad Brodtkorb i Advokatfirmaet Brodtkorb, Bjønness & Steen.

Hun er enig i Sivilombudets kritikk. 

- Det er heldigvis sjelden de møter i plastsandaler, men det hender ofte at de møter i fengselsklær. Som oftest kommer de rett fra arresten, hvor de kanskje hverken har fått dusje eller pusset tennene sine. Mange av de er redde, og har av forskjellige årsaker ikke klart å spise, forteller Brodtkorb.

Sivilombudet har også et poeng når risikoen for forhåndsdømming trekkes frem, mener hun.

- Selvsagt ubevisst, men det er like fullt viktig at de fremstår slik de faktisk er.

- Dette handler stort sett om fremstilling for fengsling, hvor det ikke er spørsmål om skyld, men om skjellig grunn til mistanke, understreker Brodtkorb.

Powered by Labrador CMS