Else-Marie Merckoll ledet årsmøte i Oslo krets torsdag 18.mars.

Ber alle engasjere seg for rettshjelpssatsen

- For de store firmaene er ikke rettshjelpssatsen, stykkpris og fraværssatsen så viktig, men den er likevel av stor betydning for mange i Oslo krets.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har vært en aktiv pådriver for økning av rettshjelpssatsen, men det gjenstår å se om vi får forståelse og gjennomslag for kravet, sa Else-Marie Merckoll i Oslo krets digitale årsmøte, som ble arrangert denne uken.

- Det er viktig at flest mulig advokater i kretsen engasjerer seg i dette arbeidet. Men det hjelper ikke om Advokatforeningen engasjerer seg, hvis vi ikke klarer å vinne opinionen, la hun til.

Oslo krets' årsmøter pleier å være en stor begivenhet, med hundrevis av oppmøtte, fete kulturinnslag, aktuelle paneldebatter, fingermat, mingling og bobler i glassene.

Oslo krets

 • Pr. 31.12.20 hadde Oslo krets 5710 medlemmer.
 • Antall kvinnelige medlemmer var 44,5 prosent, en svak økning fra 2019.
 • Kretskontingenten på 650 kroner ga en medlemsinntekt på 3.349.640 kroner.
 • Styret består av Else-Marie Merckoll (leder), Rune Opdahl, Trygve Staff, Nora Hallén, Aurora Lindeland Geelmuyden, Gitte Marie Lundh Bjørling og Elsa Charlotte Gil.

Ikke så i år: I går ble årsmøte avholdt digitalt, med 36 deltagere på det meste, det vil si bare 0,6 prosent av medlemsmassen.

Null-visjon

Oslo krets er Advokatforeningens suverent største krets, med om lag seksti prosent av foreningens medlemmer. Lite aktivitet i 2020 ga et solid overskudd i kretskassa på 834.181 kroner.

- Overskuddet er veldig stort, sammenlignet med 2019. Da var overskuddet på drøye femten tusen kroner, fortalte kretsleder Else-Marie Merckoll.

- Målsetningen for driften av kretsen er et null-regnskap der inntektene skal brukes til å fremme medlemmenes interesser. Vi har derfor vurdert om vi skulle sette ned medlemsavgiften. Men vi konkluderte med at vi heller vil være ekstra aktive når samfunnet åpner opp igjen, og vurdere om vi skal ha lavere kursavgifter og ikke minst ha flere gratisarrangementer og debatter for å ivareta våre samfunnsoppgaver, sa Merckoll.

Kretsen har fremdeles en solid økonomi, og formålskapitalen er i overkant av tre millioner kroner.

- Aktive pådrivere for økt rettshjelpsats

211 klager

 • 24 advokater sitter i Disiplinærutvalget for Oslo krets.
 • Utvalget er delt i åtte underutvalg.
 • I fjor kom det inn 211 klager til utvalgene, som var en liten nedgang fra året før, da det kom inn 228 klager.

Pandemien har satt et solid fotavtrykk på både aktiviteten og økonomien til Oslo krets.

I fjor var Advokatvakten, som vanligvis avholdes i Juristenes Hus i Oslo sentrum, samt i Sandvika og i Asker, stengt store deler av året grunnet Covid 19.

Derfor ble det også bare avholdt to kurs, mot ti i fjor og 19 i 2018.

Styret har hatt elleve styremøter i løpet av året, og har ellers skrevet høringsuttalelser og jobbet for å ivareta medlemmenes interesser, sa hun.

Et fokusområde har vært å ivareta rettssikkerheten under pandemien.

- Styret har hatt et god samarbeid med Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Oslo byfogdembete. Vi har hatt flere dialogmøter med hovedfokus på digitalisering og effektivisering av domstolen, og på Covid 19-situasjonen og gjennomføringen av rettssaker.

Representantskapet

Disse ble valgt inn i Advokatforeningens øverste organ, Representantskapet:

 1. Else Marie Merckoll
 2. Marte Svarstad Brodtkorb
 3. Kaare Magnus Risung
 4. Nora Hallén
 5. Kaare Andreas Shetelig
 6. Kåre Idar Moljord
 7. Vibeke Five
 8. Bendik Falch-Koslung
 9. Frode Sulland
 10. Jan Backer
 11. Lars Berge Andersen
 12. Magnus Brekke Svanberg
 13. Trygve Staff
 14. Anette Mellbye
 15. Cecilie L. Jacobsen

- Vi har kommet med flere gode innspill som vi har ment har vært viktige på vegne av advokatene, og vårt hovedinntrykk er at domstolene i vår krets har fungert veldig bra på tross av alle restriksjonene.

Styret planlegger for et fysisk møte til høsten.

- Vi har satt av 21.oktober, og håper alle vil være vaksinert innen den tid, sa Merckoll.

Hele styret ble gjenvalgt. Årsregnskapet kan du lese her // Årsmeldingen finner du her.

Powered by Labrador CMS