KS har i dag regionskontorer over hele landet, men kun advokattilstedeværelse i Oslo og Kristiansand.
KS har i dag regionskontorer over hele landet, men kun advokattilstedeværelse i Oslo og Kristiansand.

- Kan forhåpentligvis redusere juristmangelen i de nordligste kommunene

KS Advokatene etablerer seg i Troms.

Publisert Sist oppdatert

KS Advokatene bistår alle kommuner i hele landet, men i alle år har de gjort dette fra Kommunenes hus i Oslo - med unntak av juridisk tilstedeværelse på KS' regionskontor i Kristiansand.

Nå har kommune-Norges advokatkontor bestemt seg for å etablere seg i nord, og kommer til å flytte inn på KS' regionskontor i Tromsø i løpet av høsten.

- For noen år siden laget vi en strategi for bruk av advokater og jurister i KS, hvor vi blant annet drøfter hva som skal til for å styrke fagmiljøene på ulike rettsområder. I tillegg opplever vi at KS-advokatene i Kristiansand fungerer som en god og integrert del, selv om hovedmiljøet holder til i Oslo, sier områdedirektør Tor Allstrin i KS Advokatene til Advokatbladet.

- De tre nordligste fylkene har spilt inn at det er behov for mer bistand med kortere avstand til kommunene. Vi har tro på tilgjengelighet, og mener en større nærhet mellom advokatenes fysiske kontor og kommunene i Nord-Norge er viktig.

Juristmangel i nordlige småkommuner

- Samtidig ser vi at det er et stort rettshjelpsbehov, fortsetter direktøren.

I fjor gjennomførte Rambøll en undersøkelse for Juristforbundet som viste at mange kommuner mener behovet for juridisk kompetanse har økt. Undersøkelsen viste også at det kun er 55 prosent av landets kommuner som har egne ansatte jurister, og at juristmangelen er størst i småkommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette er noen av funnene:

  • Ni av ti kommuner med ansatte jurister mener behovet for juridisk kompetanse har økt. 17 prosent planlegger å ansette jurister i nærmeste framtid.
  • To av tre kommuner uten jurist mener behovet for juridisk kompetanse har økt, men kun tre prosent planlegger å ansette egen jurist.
  • Nesten fire av ti kommuner som ikke har ansatt jurist, oppgir økonomi som årsak. Det gjelder særlig i Troms og Finnmark, Vestland og Møre og Romsdal.

- Dette tilbudet kan forhåpentligvis redusere juristmangelen i de nordligste kommunene, sier Allstrin.

To advokater til Troms

Ifølge direktøren opplever de en økende etterspørsel etter juridiske tjenester.

- Det er i kommunenes og til syvende og sist innbyggernes interesse at kommune-Norge har tilgang på juridisk rådgivning og kvalitetssikring.

Totalt består KS Advokatene av 29 medarbeidere, og nå er planen å utvide med ytterligere to advokater nettopp i Tromsø. Tom Mikalsen, regiondirektør i KS Nord-Norge, tror det har betydning at de nye advokatene vil få en forankring i regionen.

- Advokatenes arbeidsoppgaver blir minst like spennende ved å jobbe fra et regionskontor, lover Mikalsen i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS