OPPSTART AV ADVOKATKONTOR:

– Vi sier gjerne nei til oppdrag hvis jeg tror det vil medføre ukesvis med kveldsarbeid på flere medarbeidere, sier advokat-gründer Erling Grimstad.
– Vi sier gjerne nei til oppdrag hvis jeg tror det vil medføre ukesvis med kveldsarbeid på flere medarbeidere, sier advokat-gründer Erling Grimstad.

Henter ideer i startup-klynge

Blant forskere og IT-eksperter i Forskningsparken i Oslo har advokat Erling Grimstad utviklet en hvitvaskingsapp og en chatrobot. Grimstad mener partnermodellen er avleggs, og at flinke medarbeidere forventer sin del av kaken med en gang.

Publisert

Erling Grimstad sluttet som assisterende Økokrim-sjef i 2004, og har siden startet opp flere firmaer. Advokatfirmaet han grunnla i 2017 spesialiserer seg på compliance funksjonen og granskingsoppgaver, og bærer Grimstads navn. Nettsiden har navnet Governance.no (governance = styre, ledelse).

- Mange av virksomhetene her i Forskningsparken er våre samarbeidspartnere. Vi er ikke her for å skaffe oss kunder, men for å samarbeide med personer som har helt annen kompetanse enn oss. De mest synlige produktene firmaet har vært med på å utvikle er en helt ny kompetanseløsning i anti-hvitvasking gjennom opplæringsappen AML-app. Firmaet har dessuten utviklet en chatbot om personvern. Dette er en advokat-robot der kundene kan få svar på en rekke typiske spørsmål om personvern, sier Grimstad til Advokatbladet.

Om lag tre tusen mennesker har sin arbeidsplass i Forskningsparken i Oslo, de fleste i oppstartsselskaper innenfor IKT, mobilitet, mediekunnskap, helse, klima, miljø og nanoteknologi. Parken, som har eget T-bane-stopp og ligger i nærheten av universitetet på Blindern, huser blant annet sekretariatet for det som kalles Oslo Science City, som tar mål av seg til å bli «Norges sterkeste klynge for kunnskap, IKT og helse».

Vil løpe saktere

Grimstads firma består foruten av ham selv av to advokatfullmektiger og en spesialrådgiver på datasikring og analyser.

Erling Grimstads advokatfirma holder til i Forskningsparken i Oslo.
Erling Grimstads advokatfirma holder til i Forskningsparken i Oslo.

– Vi får oppdrag i både Norge og i Norden for øvrig, men også utenfor Norden. Samarbeidet og kunnskapsdelingen med ikke-juristene i Forskningsparken er med på å åpne nye dører og gi oss helt annen kompetanse som advokater, sier Grimstad.

I fremtiden vil advokatfirmaene måtte finne nye modeller, tror han. Kundene er avhengig av multidisiplinær kompetanse. Advokatene må ifølge Grimstad inngå i slike tverrfaglige leveranseteam på en helt annen måte enn i dag for å følge med i utviklingen. Dessuten spår han at nye måter å organisere advokatselskap på og nye økonomiske modeller for slike selskap.

– Jeg synes den partnereide organisasjonsmodellen er foreldet, og tror ikke denne modellen vil overleve. Jeg tror de flinke medarbeiderne vil ønske å ha en del av «kaken» før de blir partnere. Unge advokater vil ta mye større eierskap til det som skjer i advokatfirmaet på et tidligere tidspunkt enn hva som er tilfelle i dag. Det vil påvirke den økonomiske styringen, sier Grimstad.'

Gir fleksibilitet

Advokaten styrer firmaet etter det såkalt «beyond budgeting»-modellen som Statoil i sin tid var foregangsselskap i å utvikle.

Prinsippet handler om å styre gjennom bestemte tydelige strategiske valg og verdier, ikke gjennom detaljerte budsjetter. Han mener det er viktig å være moderat i inntekt- og utbyttekravene de første årene for nystartede advokatvirksomheter.

–Vi vil ha fleksibilitet til å utnytte muligheter og behov vi ser i markedet der og da, og ikke vente til innslagspunktet som fremgår av et tradisjonelt budsjett. Hadde vi budsjettert på den tradisjonelle måten, hadde vi aldri klart å utvikle AML-appen eller chatboten. Fleksibiliteten som ligger i at vi ikke styrer etter et spesifikt måltall, skaper mulighet for å ta posisjoner når det oppstår gode muligheter, forteller Grimstad.

Han er kritisk til partnermodellen som andre advokatfirmaer styrer etter.

– Hvis man skal utvikle faglig dyktige ansatte, må du ha ansatte som kan påvirke hvilke saker firmaet skal påta seg, hvem som skal gjøre de ulike oppgavene, og være med å ha eierskap til kundene og prosjektene man løser.

– Hva mener du er det aller viktigste når du skal starte et advokatfirma?
– Å forstå at du skal være en «hjelper», dvs. kunne hjelpe kundene med en rekke juridiske utfordringer! Du må forstå kundens utfordringer, ikke bare kunne påvise juridiske fordeler og ulemper ved ulike valg - men faktisk tørre å gi kunden konkrete råd om hva de må gjøre for å håndtere risiko, sier Grimstad. Vi tar roller som compliance leder hos flere av våre kunder. Det gjør oss bedre i stand til å forstå de utfordringene kundene har når det kommer til regeletterlevelse. Det er få oppgaver som utvikler oss jurister bedre enn å sitte ute hos kunden og delta i operative og krevende beslutninger.