Steinkjer-advokat Theo Dretvik:

Theo Dretvik elsker å jobbe som forsvarer, men frykter at det ikke vil være økonomisk forsvare å fortsette med dette i fremtiden.
Theo Dretvik elsker å jobbe som forsvarer, men frykter at det ikke vil være økonomisk forsvare å fortsette med dette i fremtiden.

- Ikke liv laga for sånne som meg om domstolen legges ned

Advokat Theo Dretvik har et hjerte for å hjelpe de svakeste i samfunnet. Om hans lokale domstol, Inntrøndelag tingrett, legges ned, slik Domstolkommisjonen foreslår, frykter han isteden at han må slutte som strafferettsadvokat. Allerede nå taper han penger på dagsturer utenbys.

Publisert Sist oppdatert

STEINKJER: Nylig dro advokat Theo Dretvik (48) tur-retur Steinkjer – Brønnøysund – en 614 kilometer lang biltur langs svingete vinterveier - for å være forsvarer i en to timers narkotikasak.

Hans klient, en ung mann som han har et forhold til fra tidligere, stod tiltalt i Brønnøy tingrett for oppbevaring av 30 brukerdoser amfetamin og for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Til oppdrag i Trondheim, der han arbeider én til to ganger i uken i forbindelse med tilrettelagte avhør eller rettssaker, tar han som regel toget.

Også turer til Namsos, eller fengselet i Mosjøen forekommer relativt ofte.

– På en kort rettssak, et fengslingsmøte eller fengselsbesøk taper jeg rett og slett penger. I tillegg til er det verdifull tid jeg kunne vært på kontoret eller i nærområdet, sier Dretvik.

Salær-sjokk

Les mer om utfordringene ved det halverte reisesalæret i Advokatbladets desemberutgave.
Les mer om utfordringene ved det halverte reisesalæret i Advokatbladets desemberutgave.

Reisefraværsgodtgjørelsen for advokater som yter fri rettshjelp ble halvert pr. 1.januar 2017.

– Jeg så at det skulle komme, men var faktisk så uvitende at jeg fikk sjokk da det ble innført så raskt. Det var virkelig en strek i regningen. Jeg hadde jo basert meg på å farte mye rundt, særlig i oppstarten. Som fersk må man ta de oppdragene som kommer inn for å bli flink.

Justis- og beredskapsdepartementet mener det bør være mulig å jobbe noe på jobbreiser.

– Det er helt håpløst å få til. Når jeg tar toget til Trondheim kan jeg ikke ta frem dokumenter grunnet taushetsplikten. Når jeg sitter i bilen alene kan jeg ta innkommende samtaler, men får ikke notert noe, sier advokaten.

I dag unngår Dretvik i stor grad å påta seg nye klientforhold andre steder enn i hjembyen.

– Samtidig er jeg nok en litt annerledes advokat, og følger i stor grad hjertet. Jeg er glad i å hjelpe dem som har havnet i utfordringer der de trenger min hjelp. Helt nye oppdrag ute i distriktene prøver jeg derimot å unngå. Det tar for mye tid, og blir rett og slett et tapsprosjekt, sier Dretvik.

Han er innforstått med at han som advokat i en by som Steinkjer er nødt til å reise.

– Drømmen min er å kunne jobbe som forsvarer på tilnærmet heltid, det er det jeg synes er aller mest interessant. Å reise til Mosjøen, Brønnøysund, Namdal og Fosen er noe vi som advokater her i vårt distrikt må akseptere er en del av jobbhverdagen vår. Samtidig vet jeg jo at det ligger masse arbeid på kontoret jeg veldig gjerne skulle ha gjort, sier advokaten.

Forrige uke hadde han to store rettsaker.

– Vi har ikke sekretær her, så vi gjør mye av det administrative arbeidet selv, sier Dretvik.

- Drømmen min er å kunne jobbe som forsvarer på tilnærmet heltid, det er det jeg synes er aller mest interessant, sier Theo Dretvik.
- Drømmen min er å kunne jobbe som forsvarer på tilnærmet heltid, det er det jeg synes er aller mest interessant, sier Theo Dretvik.

Ser utfordringer ved små domstoler

Om Inntrøndelag tingrett i Steinkjer, der Dretvik har de fleste av sakene sine, blir lagt ned, slik Domstolkommisjonen foreslår, betyr det mest sannsynlig kroken på døren for strafferettsvirksomheten i Libertus.

Det gjelder også om det blir opprettet en administrativ domstol-enhet med mulighet til å sette rett i Steinkjer. Advokaten mener domstoler bør være fullverdige.

– Innenfor strafferetten vil det ikke være liv laga for sånne som meg lenger da. Miljøene vil forflytte seg, og da vil det kreve såpass mye reising til Trondheim, at jeg vil tro det blir vanskelig. Jeg ønsker ikke være noen dommedagsprofet, men det vil åpenbart være vanskelig å drive en fornuftig og god advokatvirksomhet innenfor strafferettspleien i Steinkjer uten en domstol her, sier Dretvik.

At det kan være utfordringer med å opprettholde domstoler med få dømmende årsverk, er advokaten enig i.

– Hvis det bare er to ansatte ved en domstol kan det være vanskelig å ha et fagmiljø med en rettssikkerhet som gir riktige avgjørelser. Men jeg har faktisk ennå til gode å oppleve dårlige dommere eller dommerfullmektiger over tid. De kan ha en litt uheldig opptreden i starten, men som regel blir det korrigert, og de fleste gjør en god jobb ganske raskt, mener advokaten.

Uten en domstol i hjembyen vil Dretvik måtte kutte ned på straffesaker, og fri rettshjelp-saker, og vri virksomheten over mot en annen type jus.

– Men det er absolutt ikke det jeg ønsker. Jeg har en forkjærlighet for strafferetten, og å bistå de aller svakeste. Det var derfor jeg jobbet i politiet i sin tid også. Når du har et engasjement blir det en glede å hjelpe. For meg er det en ære å kunne gi en hjelpende hånd til de som har mistet alt, og mye mer interessant enn å jobbe med de mest blankpolerte i samfunnet, sier Dretvik.

Og saken i Brønnøysund? Fremfor å følge aktors påstand om seks måneders ubetinget fengsel, vedtok dommeren å utrede muligheten for narkotikaprogram med domstolskontroll.

- Vi lyktes definitivt med planen vi la, sier Dretvik, som også mener tillitsforholdet han har opparbeidet til klienten over flere år, var viktig.