Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.
Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

Vil gi Riksadvokaten to millioner ekstra i arbeidet med gjenåpning av NAV-saker

– Regjeringen tar NAV-saken på alvor, og foreslår derfor midler slik at arbeidet med gjenåpning kan skje så raskt som mulig, sier justisminister Jøran Kallmyr.

Publisert

I fredagens statsråd ble det klart at regjeringen ønsker å gi Riksadvokatembetet to millioner kroner ekstra for å dekke økte utgifter i forbindelse med NAV-saken i 2019.

– Regjeringen tar NAV-saken på alvor, og foreslår derfor midler slik at arbeidet med gjenåpning kan skje så raskt som mulig, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding.

«Forslaget til ekstrabevilgning kommer som følge av NAVs feilfortolkning - og praktisering av retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land», heter det i meldingen.

Egen lov for NAV-granskerne

I statsråd ble det også lagt frem et lovforslag som skal regulere NAV-granskernes tilgang til informasjon, taushetsplikt og behandling av personopplysninger.

Regjeringen foreslår blant annet at utvalgsmedlemmene skal ha tilgang til taushetsbelagte personopplysninger, samt at informasjon utvalget innhenter gjennom sitt arbeid ikke skal kunne brukes som bevis i eventuelle rettssaker.

Hele proposisjonen finner du her!

30 millioner til politiet

Det dryppet også litt på politiet fredag formiddag. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til store og krevende etterforskningssaker, i tillegg til å styrke politiet med hele 350 millioner kroner i budsjettet for neste år.

– Politiet har i 2019 hatt flere store og krevende etterforskningssaker. Flere av sakene har vært helt spesielle og har utfordret etterforskningskapasiteten i politiet. Blant annet nettovergrep, menneskehandel og bedrageri. Denne ekstrabevilgningen vil gi politidistriktene et enda større økonomisk handlingsrom, sier Kallmyr.

Powered by Labrador CMS