Da Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814, bestod den av 110 paragrafer. Siden den gang har den vokst til 121 paragrafer.
Da Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814, bestod den av 110 paragrafer. Siden den gang har den vokst til 121 paragrafer.

GRUNNLOVEN

Nå skal sju grunnlovsforslag behandles av Stortinget

Opphevelse av odels- og åsetesretten, fullføring av skillet mellom stat og kirke, grunnlovsfesting av Norges Banks representantskap og åpning for å fremme borgerforslag på Stortinget er blant de foreslåtte endringene.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag denne uken samles Stortinget for å behandle forslag til flere endringer i landets høyeste rettskilde, Grunnloven.

Forslagene ble lagt frem i forrige stortingsperiode og har siden da vært til behandling i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

For at endringene skal bli vedtatt må to tredjedels flertall stemme for, og to tredjedeler av representantene må være til stede når vedtaket fattes, skriver Stortinget i en pressemelding.

Dette er grunnlovsforslagene:

• Forslag om at folk kan fremme borgerforslag på Stortinget, om innbyggerinitierte folkeavstemninger og folkeforslag og folkeavstemninger

Disse tre sammenslåtte forslagene er fremmet av Bjørnar Moxnes, Erlend Wiborg, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson.

• Forslag om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke

Forslaget er fremmet av Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz.

• Forslag om å oppheve odels- og åsetesretten

Forslaget er fremmet av Solveig Horne og Terje Halleland.

• Forslag om at Stortinget trer sammen tidligere

Forslaget er fremmet av Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård.

• Forslag om at Norge skal ha egen valuta

Forslaget er fremmet av Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie E. Mehl.

• Forslag om bestemmelsen av Opplysningsvesenets fond

Forslaget er fremmet av Svein Harberg, Silje Hjemdal, Freddy André Øvstegård, Geir Jørgen Bekkevold, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes.

• Forslag om grunnlovsfesting av Norges Banks representantskap

Forslaget er fremmet av Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke.

Debatten starter torsdag klokken ti og kan følges her!Powered by Labrador CMS