FAKSIMILE: Dagens Næringsliv skriver fredag 2. februar om at metoo-kampanjen har økt oppdragsmengden for flere arbeidsrettsadvokater.

Norske advokater merker #metoo-oppsving

Arbeidsrettsadvokater forteller om en markert økning i henvendelser fra næringslivet i saker som omhandler seksuell trakassering.

Arbeidsrettsadvokat Tron Dalheim i Arntzen de Besche opplyser til Dagens Næringsliv at han har hatt en markert økning i trakasseringssaker det siste halve året.

- Jeg ser en klar utvikling. I dag er det mange flere saker hvor det typisk er noen som mener seg trakassert av en leder. Det kan være både seksuell trakassering og andre bekymringsmeldinger om uønsket lederatferd. Bedriftene trenger bistand i den interne behandlingen av disse, påpeker Dalheim overfor DN.

Han er medlem av regjeringens ekspertutvalg om varsling, som skal gjennomgå og vurdere varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Har du fått med deg denne?: 

Ikke i tvil om at seksuell trakassering foregår i advokatbransjen

Advokat Thomas Knutsen og advokatfullmektig Therese Hellem i Gram Hambro & Garman ser samme trend.

- Vi opplever at arbeidsgivere generelt er mer opptatte av tematikken, og vi rådgir virksomheter både om varslingsrutiner og i konkrete varslingsaker, sier Hellem til DN.

Les også: 

JURK vil ha fri rettshjelp i #metoo-saker

 

Powered by Labrador CMS