Lene Vågslid har sammen med tre andre AP-politikere fremmet et såkalt dok-8-forslag om å avvikle tomtefesteloven.
Lene Vågslid har sammen med tre andre AP-politikere fremmet et såkalt dok-8-forslag om å avvikle tomtefesteloven.

Mener tomtefestelovens tid er ute

Justiskomiteens leder Lene Vågslid foreslår å avvikle tomtefesteloven, og å nedlegge et umiddelbart forbud mot nye tomtefesteavtaler, skriver Finansavisen.

Publisert Sist oppdatert

«Forslagsstillerne mener tomtefesteloven tilhører en annen tid. Instituttet oppsto i en tid med mektige godseiere og svake finansinstitusjoner. Senere ble tomtefeste viktig for byggingen av landet etter andre verdenskrig, da man ellers ikke fikk lån i banken til å kjøpe tomt», heter det i et representantforslag fra de fire Ap-politikerne Lene Vågslid, Anette Trettebergstuen, Martin Henriksen og Maria Aasen-Svensrud.

– Det er urimelig at så mange privatpersoner skal stå i disse tvistene, sier Lene Vågslid (Ap) til Finansavisen.

Ordlyden i forslaget

  1. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om avvikling av lov om tomtefeste for bolig- og fritidseiendommer.
  2. Stortinget ber regjeringen i påvente av avvikling av lov om tomtefeste fremme forslag om å forby inngåelse av nye festeavtaler etter tomtefesteloven for bolig- og fritidseiendommer.
  3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forenkle innløsningsbestemmelsene i påvente av avvikling av lov om tomtefeste, herunder å oppheve tidsbegrensningen for når innløsning kan kreves etter tomtefesteloven § 32 og unntakene fra innløsningsretten der grunneiere utgjør stats- og bygdeallmenninger eller landbrukere etter tomtefesteloven § 34.

Kilde: Representantforslag fra Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Martin Henriksen og Anette Trettebergstuen.

Behovet for en tomtefestelov er borte, og loven fører til mye usikkerhet og konflikt, mener forslagsstillerne.

«Folks trygghet for hus og hjem bør være et politisk ansvar, og ikke advokatmat i norske rettssaler», skriver de videre.

Endret 20 ganger siden 1976

De viser til at tomtefesteloven er blitt endret mer enn tjue ganger siden den ble innført i 1976, og at den har ført til mange tvister i rettsapparatet, og også vært til behandling i EMD.

Loven utgjør et «betydelig rettssikkerhetsproblem», mener de fire AP-toppene, og påpeker at endringene i loven i 2015 har gitt en ubalanse i loven i favør av grunneiere.

«For mange grunneiere er det nå regningssvarende å engasjere advokat i forbindelse med oppjustering av festeavgift eller innløsning, mens dette for fester vil være mindre aktuelt av den enkle grunn at advokater og rettsprosesser ofte kan medføre betydelige kostnader. Dette fører igjen til at parten med minst ressurser, festeren, i mange tilfeller aksepterer grunneiers krav. Dette utgjør etter forslagsstillernes syn et betydelig rettssikkerhetsproblem», heter det i forslaget.

Ny sak skal opp i EMD

De viser også til høyesterettssaken i fjor, der en grunneier ikke fikk medhold i kravet om økning av festeavgiften mot 54 boligeiere i Øvre Ullern Terrasse, en sak som skal opp i EMD.

«Skulle grunneier få medhold, vil det trolig medføre en dramatisk omlegging av tomtefesteloven igjen», heter det i forslaget.

At tomtefeste er så utbredt i Norge sammenlignet med andre land, er et annet argument for å avvikle loven, mener de fire, og tar til orde for å starte arbeidet med å avvikle tomtefesteloven.

Vil forby nye tomtefester

«På veien mot en avvikling må nye festeavtaler for bolig og fritidseiendommer forbys, og vilkårene for innløsning må forenkles slik at fester kan innløse tomtene på rettferdige og rimelige betingelser. Det bør også utredes hvordan verdsettelser av festetomtene kan gjøres sikrere og mer forutsigbart, da uenighet om tomteverdi er én av de vanligste konfliktene innenfor tomtefeste per i dag.»

Saken skal ifølge Finansavisen debatteres i Stortinget den 1. juni. Ifølge Vågslid har Ap og SV lenge ønsket å kvitte seg med tomtefesteloven, mens Senterpartiet ikke ønsker dette.

Hele representantforslaget kan du lese her.

Powered by Labrador CMS