- Planen er at vi skal gjøre flere runder av Intrapreneur Intern, og vi satser på at pilotrunden blir suksess, sier Navneet Kaur Grewal og Rune Opdahl.

Wiersholm lager trainee-program som krysser faggrensene

Ett av landets største advokatfirmaer lanserer et nytt trainee-prosjekt for studenter innen både juss, økonomi, ingeniørfag, entreprenørskap og design. Målet er å bruke teknologi til å innovere og fremme juss.

Publisert Sist oppdatert

Hos Wiersholm, som er Norges fjerde største advokatfirma målt i fjorårets omsetning, er trainee-ordningen godt gjennomarbeidet. Såpass gjennomarbeidet at de så langt i år har hatt over åtti stykker innom.

Fra august 2020 skal firmaet kjøre et pilotprosjekt der fire studenter skal få erfare advokatbransjen gjennom innovative og kreative briller. Opplegget har fått navnet Intrapreneur Intern, og inviterer ikke bare jusstudenter, men også studenter innen økonomi, ingeniørfag, entreprenørskap, design – ja, egentlig hva det måtte være – til å teste livet i et advokatfirma i fire uker.

– Vi ønsker å utvide trainee-ordningen i lys av utviklingen i bransjen, og gi studentene muligheter som passer bedre sammen med den «nye» virkeligheten, forteller fagsjef og partner Rune Opdahl.

Mener studenter bør inkluderes i det tverrfaglige arbeidet

Sammen med Opdahl møter Advokatbladet også forretningsutvikler Navneet Kaur Grewal. Hun forteller at Wiersholm hele tiden arbeider for å bli bedre og for å jobbe annerledes.

– Vi spør oss; hvor kan vi gjøre noe nytt, og hva skjer rundt oss? Vi har lyst til å gi studentene et bredere tilbud enn i dag. Vi diskuterte mange ulike opplegg, men landet på at tverrfaglighet blir stadig viktigere for advokatbransjen og at det er noe studentene også bør inkluderes i, sier hun.

Tanken er at studentene skal få en konkret problemstilling som de skal løse gjennom de fire ukene opplegget varer. Kriteriene for å søke er at man er kreativ, innovativ, interessert i teknologi og ganske selvgående. Man burde også ha minst tre år utdanning, eller være minst tre år inn i studieløpet.

– Problemstillingen skal handle om å få teknologi inn i en juridisk hverdag. Det er et bredt felt, men det kan være alt fra at teknologien gjør juridiske oppgaver eller effektiviserer en prosess, eller hjelper oss til å samhandle med klientene på en bedre måte, forklarer Opdahl.

– Utviklingen skjer veldig fort, så for at vi ikke skal havne bakpå, kommer vi ikke til å definere den endelige problemstillingen før nærmere oppstart, føyer Grewal til.

– Jussen er ikke et mål, men et virkemiddel

Oppstart er altså august til neste år, og selve prosjektet lanseres og åpner opp for søknader på nyåret.

– Vi ønsker studenter som er nysgjerrige, og som ønsker å bli kjent med advokatbransjen. Og så er det viktig at de evner å være proaktive. At de kan bidra med noe mens de får relevant erfaring, sier Grewal.

For både henne og Opdahl er innovasjon en stor del av arbeidshverdagen, og sistnevnte mener det er viktig at studentene ser at virkeligheten er mer kompleks og sammensatt enn det som presenteres gjennom studiene.

– Dette er litt diffuse kriterier selvfølgelig, men det er et selvgående prosjekt de skal jobbe med. De skal få mye veiledning, men det er ikke meningen at vi skal hjelpe dem med alle utfordringer på veien. Studentene skal selv løse og drive prosjektet framover, sier Opdahl.

– Jussen man lærer på universitetet er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for at klientene skal oppnå det de ønsker, enten det er å lage en kontrakt eller vinne en sak. At studentene ser at det virkemiddelet fungerer bra sammen med andre virkemidler, slik som teknologi, er veldig nyttig.

– Advokat er et kreativt yrke

Å arbeide med utvikling kan også bli en slags realitetsorientering for mange studenter, tror Opdahl.

– Jeg mener at det å jobbe som advokat i seg selv er et kreativt yrke – selv om ikke alle er enige med meg i det. Vi må hele tiden bruke virkemiddelet vårt til å skape noe. Dette understreker at man må være både innovativ og kreativ også i jussen.

– Studentene skal altså bryne seg på en problemstilling som ligger i grensesnittet mellom teknologi og juss. Hva innebærer det, slik dere ser det?

– Det korte svaret er at grensesnittet handler om hvordan vi kan bruke teknologien til å gjøre jussen enklere og mer tilgjengelig, sier Grewal før Opdahl fortsetter.

– Legal tech er et litt uklart begrep, men på den ene siden kan man forklare det som teknologi som gjør juridisk rådgivning, og som dermed gjør det advokater tradisjonelt har gjort. På den andre siden å utvikle eller finne teknologi som kan effektivisere de juridiske prosessene. Det er de to hovedgruppene jeg mener er legal tech.

Ikke helt overraskende oppfordrer nå både Grewal og Opdahl nysgjerrige studenter til å ta kontakt for å lære mer om hva trainee-oppholdet innebærer.

– Dette er en kul mulighet. Hadde jeg vært student i dag, hadde jeg garantert søkt. Jeg ville ikke nølt et sekund, avslutter Opdahl.

Powered by Labrador CMS