Merete Nygaard startet Lawbotics i januar 2017. Foto: Andreas Harvik
Merete Nygaard startet Lawbotics i januar 2017. Foto: Andreas Harvik

Legal tech: Lawbotics automatiserer dokumenter for å gjøre jussen tilgjengelig for alle

- At jussen er så utilgjengelig er et demokratisk problem hvis man ser stort på det. Det er enormt viktig å fjerne gapet mellom de som kan juss og de som trenger den, sier Merete Nygaard. Derfor skapte hun verktøyet Lexolve.

Publisert

Hva er det dere gjør?

Vi utvikler dokumentautomatiseringsverktøyet Lexolve som gjør at juristene selv kan knytte logikk til sine maler uten at det krever noen teknisk bakgrunn. Systemet erstatter juristen og automatiserer den typiske juristsamtalen, og kan for eksempel brukes til å lage ansettelsesavtaler eller leiekontrakter. Det reduserer risikoen for feil og gir bedre kontroll på dokumentene som lages i en virksomhet.

Hvorfor har dere valgt å satse på teknologi?

Da jeg jobbet som advokat opplevde jeg mye av arbeidet som ineffektivt, spesielt det å dele kunnskap og «know how» mellom kolleger. Derfor ville jeg lage en løsning som gjør det enklere og raskere å dele kunnskap mellom de som kan juss og de som ikke kan den.

Hvorfor er teknologi viktig for dere?

Teknologi er viktig for å gjøre jussen tilgjengelig for flere enn bare juristene. Juss er jo grunnmuren i alt vi gjør, både for privatpersoner og selskaper. Det er regelsettet man forholder seg til. Det at den er så utilgjengelig er ganske urettferdig og egentlig et demokratisk problem hvis man ser stort på det. Det å bruke teknologi til å fjerne det store gapet mellom de som kan juss og de som trenger det, det tror jeg er enormt viktig. Det er dit vi er på vei – heldigvis.

Hvordan fungerer produktet?

Brukeren svarer ganske enkelt på noen spørsmål basert på hva hensikten med dokumentet er. På bakgrunn av svarene som blir gitt, skreddersyr systemet dokumentet etter brukerens behov og genererer det automatisk. På den måten trenger man eksempelvis ikke å kunne jussen for å etablere en arbeidskontrakt. Systemet fikser det for deg.

Hvem har nytte av systemet dere lager?

Vi har to brukergrupper; juristene på den ene siden og ikke-juristene, småbedrifter, store bedrifter – alle som er forbrukere av juss – på den andre siden. Systemet er en tilrettelegger for at disse kan interagere mye enklere. Hvordan kan brukere, uten juridisk forhåndskunnskap, få mulighet til å lage juridiske dokumenter de egentlig ikke har et utgangspunkt for å forstå innholdet i? Målet er å gjøre jussen mer tilgjengelig.

Systemer krever ikke at du kan teknologi for å bruke det. Vi prøver å forenkle arbeidet uten at man trenger å forholde seg til nye metoder. Vi eliminerer heller en del av stegene i en prosess slik at den blir mer effektiv.

[su_box title="OM LEGAL TECH-SERIEN:" box_color="#ea9546" title_color="#fefefd"]I denne nettserien intervjuer Advokatbladet advokatfirmaer som er framoverlente i møte med digitalisering og teknologi.

Vi snakker også med bedrifter som lager ulike juridiske verktøy, til bruk både for jurister og ikke-jurister.

Har du et forslag til noen vi burde snakke med? Send gjerne en epost til [email protected]![/su_box]

HILS PÅ:

HVEM: Merete Nygaard

HVA: Dokumentautomatisering gjennom systemet Lexolve

HVOR: Grunnlegger og CEO, Lawbotics