Erna Solberg varsler økonomiske akutt-tiltak.
Erna Solberg varsler økonomiske akutt-tiltak.

Tiltak for 6,5 milliarder kroner - lemper på permitteringsreglene

Som et strakstiltak reduserer regjeringen antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering fra femten til to dager.

Publisert Sist oppdatert

I statsråd i dag la regjeringen frem to proposisjoner med økonomiske tiltak i kjølvannet av koronautbruddet.

Tiltakene har som mål å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskaper som er rammet av en akutt svikt i inntektene, heter det i proposisjonen.

- Budskapet er at vi ser at dere sliter, og skal komme med målrettede tiltak, sa statsminister Erna Solberg på fredagens pressekonferanse.

Finansminister Jan Tore Sanner presenterte så tiltakene.

- Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare, eller hvor store konsekvensene blir, men vi vet at det blir verre, før det blir bedre, sa Sanner.

Dette er tiltakene:

  • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til to dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger for permitterte reduseres fra 50 pst.til 40 prosent.
  • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd,skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020, gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.
  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flygninger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni 2020.
  • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet,gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.
  • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
  • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med virusutbruddet.

    TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

- Ikke nok

Advokat Eirik Espelid, som driver et enkeltmannsforetak på Storebotn på Askøy utenfor Bergen, synes det er positivt at fristen for å betale forskuddsskatt er utsatt fra søndag 15 .mars til 1. mai.

Advokat Eirik Espelid.
Advokat Eirik Espelid.

- Men bare å utsette en skattetermin er ikke nok. Man kunne for eksempel kuttet i skattene, eller latt selvstendig næringsdrivende få sykt barn-dager for perioden, og andre tiltak, sier Espelid.

Selv har han den siste uken allerede merket en tørke i antall oppdrag. Han jobber hovedsakelig med arbeidsrett og fast eiendom, men også noe strafferett.

- Det er blitt stillere, og antall nye klienter begrenser seg. Jeg har fortsatt en del å gjøre, men jeg er allerede nede på om lag femti prosent av vanlig virksomhet. Og så har jeg tre barn hjemme som jeg må ta min del av ansvaret for.

- Realiteten er at vi som selvstendig næringsdrivende så å si ikke har noe sikkerhetsnett, sammenlignet med offentlig ansatte, sier Espelid.

Han legger til at han håper regjeringen kommer med tiltak som ivaretar selvstendig næringsdrivende på en bedre måte enn bare å utsette skatteterminen.

- Dersom situasjonen blir langvarig, frykter jeg for at dette vil få betydelige konsekvenser for mitt firma, vår families økonomi og helt sikkert for mange andre advokater i samme situasjon, sier Espelid.

Han har også en del berammede rettssaker fremover som det nå er usikkert om vil gå som normalt eller ikke.

Jobber videre med flere tiltak

Regjeringen lover å jobbe vider med ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet.

«Om det viser seg at virusutbruddet får mer omfattende økonomiske effekter og bringer økonomien inn i en lavkonjunktur, vil regjeringen fremme forslag om bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien,» heter det i proposisjonen.

- Vi er i en alvorlig situasjon, med mye usikkerhet, og vi må unngå at denne krisen blir langvarig, og at konsekvensene for norske bedrifter og arbeidsplasser blir for store. Men norsk økonomi er solid, bankene er robuste, og vi er forberedt på å sette inn alle nødvendige tiltak for at Norge skal komme gjennom dette på en best mulig måte, sa Sanner.

Torbjørn Røe Isaksen på fredagens pressekonferanse.
Torbjørn Røe Isaksen på fredagens pressekonferanse.

- Symbolske skattegrep

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen presiserte at regjeringen nå vurderer alle tiltak - men at det pr. nå ikke innføres en lengre permitteringsperiode enn i dag, altså 26 uker.

- Nå er det om å gjøre å få reddet arbeidsplasser, og å hindre at folk får sparken, gjennom å gjøre permitteringsordningene gunstigere for bedriftene, sa Isaksen.

Hverken NHOs Ole Almlid, SVs Audun Lysbakken eller Frps Siv Jensen mener regjeringens redningspakke er god nok, skriver TV2.

- Endringene er for dårlige, både for arbeidsgivere og arbeidstagere. Arbeidstakerne blir sittende med en betydelig del av regningen. Skattegrepene i pakken er i beste fall symbolske. Det må på plass ordninger som gir lettelser i arbeidsgiveravgiften, fastslo Jensen overfor TV2 Nyhetskanalen.

Powered by Labrador CMS