Dette var antrekket da Marte Svarstad Brodtkorb skulle bistå i et politiavhør 1. april. På Facebook presiserer hun at det ikke var en spøk, men et glimt fra forsvarerarbeidet under korona-pandemien.
Dette var antrekket da Marte Svarstad Brodtkorb skulle bistå i et politiavhør 1. april. På Facebook presiserer hun at det ikke var en spøk, men et glimt fra forsvarerarbeidet under korona-pandemien.

Slik er arbeidshverdagen for forsvarere nå

Flere forsvarsadvokater er bekymret for korona-restriksjonenes konsekvenser for rettssikkerheten.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag denne uken, på årets kanskje mest spøkefulle dag, postet forsvarsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb et bilde på Facebook som de fleste trodde var en aprilsnarr. Det var det altså ikke. Ikledd fullt smittevernsutstyr fra topp til tå, ga hun et innblikk i hvordan hverdagen som forsvarer er akkurat nå.

Med åtte saker utsatt før påske, avhør i antismitte-bekledning og flere tilståelsessaker på video, forteller hun om en annerledes tid på jobb.– Kanskje kommer jeg nå à jour for første gang på 15 år. Dette går for en periode, men ikke altfor lenge. Inntekten forsvant jo fra den ene dagen til den andre, mens utgiftene fortsetter som før.

Bordtkorb mener smittevernsutstyret hadde kommet bedre til sin rett på sykehusene, og sier avhør med enkle grep kunne blitt gjennomført på video.

– Å være kledd slik jeg var sammen med en psykisk syk klient skapte ikke akkurat en beroligende og god stemning. Når vi først skal være så forsiktige, burde en videolink heller være på plass.

Marte Svarstad Brodtkorb på vei inn i avhør.
Marte Svarstad Brodtkorb på vei inn i avhør.

- Håpløst for dem som sitter i fengsel

Ifølge Brodtkorb varierer det hvordan smittevern håndteres.

– Det som likevel er bra er at alle positive og vil at dette skal fungerer så godt som mulig. Retten har vært kjemperaske til å omstille seg – selv om jeg blir litt oppgitt når det kommer forslag om å kutte meddommerne. Da går tiltakene altfor langt. Vi må passe på at vi gjøre dette med omhu, men samtidig være positive til å lære nye ting, sier hun.

Den tidligere lederen av Advokatforeningen Oslo krets er likevel bekymret for hvordan koronarestriksjonene påvirker klientene.

– Flere saker blir nå forsinket, hvilket jo betyr at klientene må venter lenger før de får en avgjørelse. Det får man bare ta igjen på straffeutmålingen. Det er også veldig håpløst for dem som sitter i fengsel, som ikke kan få besøk og er helt isolert.

- Inntjeningen er sterkt redusert

Forsvarsadvokat Aase K. Sigmond i Advokatene Sigmond & Ysen er også vant til en kalender spekket med rettsmøter, politiavhør, tilrettelagte avhør av barn, fengselsbesøk og konferanser. Nå er kalenderen nærmest blank.

- Straffesakene blir utsatt, barnehuset er mer eller mindre stengt, politiet foretar det mest nødvendige av avhør, men jeg opplever at også disse utsettes. Dette betyr at min inntjening er sterkt redusert, forteller hun til Advokatbladet.

Hun beskriver klienter i rettsmøter over video fra arresten ikledd fullt smittevernsutstyr av hensyn til arrestforvarerne.

- Neppe det heldigste utgangspunktet for en vurdering av fengslingsspørsmålet.

Ifølge Sigmond blir de innsatte plassert i isolat i fjorten dager av smittehensyn ved overføring til fengsel. Det gjør at advokatenes adgang til å komme på besøk er sterkt begrenset, sier hun.

- Isolasjonsvirkningene blir ikke mindre ved at det er begrunnet i smittevern.


- Absurd


Både avhører, advokat og siktede iføres fullt smittevernsutstyr ved fysiske avhør, og Sigmond har opplevd at møtet er blitt avbrutt fordi den siktede finner hele situasjonen absurd.

- Det fungerer bedre med telefonavhør, men det minsker selvfølgelig kontaktopprettelse med nye klienter og muligheten for dialog underveis.

En god ting er likevel at advokatene blir tvunget til å bruke tekniske løsninger, hvilket fungerer bra i mange sammenhenger, mener Sigmond, som samtidig understreker at man hele tiden må ta høyde for klientenes rettssikkerhet.

- Det er mange saker som ikke egner seg for en heldigital gjennomføring, sier den erfarne forsvarere som nå, i likhet med de fleste andre, bruker det meste av arbeidstiden på hjemmekontor.

- Mitt smittevern består i at jeg derfor jobber med saker hjemme, saker jeg ennå ikke vet om skal utsettes. Jeg prøver også å bidra med innspill til de forskjellige aktørene for å ivareta en forsvarlig straffesakspleie.

Samarbeider om nye retningslinjer for Oslo tingrett

Torsdag formiddag hadde Sigmond og leder av Advokatforeningen Oslo krets, Else-Marie Merckoll, møte med smittevernet på Oslo tinghus.

Her gjennomgikk de alle rettssaler for å vurdere mulighetene for gjennomføring av rettsmøter i et smitteperspektiv

Else-Marie Merckoll og Aase K. Sigmond illustrerer «hold avstand» i et ellers tomt Oslo tinghus.
Else-Marie Merckoll og Aase K. Sigmond illustrerer «hold avstand» i et ellers tomt Oslo tinghus.

- Alle aktører ønsker å få gjennomført rettsmøtene forsvarlig og vi som Advokatforeningens Oslo-representanter bidrar i dette arbeidet for ivaretagelse av partenes sikkerhet og klientenes rettssikkerhet, forteller Sigmond og Merckoll.

- Basert på dette arbeidet vil det bli utferdiget retningslinjer av ledelsen i Oslo tingrett for bruken av tinghuset med formål om redusert smitterisiko.

- Kan ikke dytte den alminnelige rettssikkerhet ut av døren

Arild Dyngeland, som for øvrig trodde bildet til Marte Svarstad Brodtkorb var en aprilsnarr, har nylig meldt overgang til Schjødt hvor han nå jobber med økokrim-saker. Fra hjemmekontor med tre barn på seks, ni og tolv år, forteller han om en voksende korona-uro for bruk av alternative løsninger i rettsprosesser - nettopp av hensyn til rettssikkerheten.

- Jeg har en sak jeg har begjært utsatt. Den skulle egentlig gjennomføres over tre uker med aktorat fra Østlandet. Det forutsettes at han skal sitte hjemme og følge hovedforhandlingen via videolink, mens vitnene også skal fjernavhøres. Det ville aldri passert ellers. Jeg ser ikke noe grunnlag for at man kan si at den alminnelige rettssikkerheten kan dyttes ut av døren selv om det er korona-krise, sier Dyngeland.

Samtidig er han også bekymret for økt bruk av skriftlighet i retten.

- Jeg var blant annet imot at man skal ha skriftlig behandling i Høyesterett, selv om det først og fremst gjelder prosedyre. Jeg er sterkt kritisk til at partene ikke skal være tilstede i retten når det skjer bevisførsel, for å gi sin forklaring og ha den utvekslingen som naturlig skjer der. Da mener jeg at man er helt på villspor fra de alminnelige prinsippene vi har, og jeg ser ingen grunn til å gjøre så omfattende unntak som det er snakk om her.

Powered by Labrador CMS