Oslo tinghus har for tiden svært begrensede åpningstider, og er i praksis stengt for andre enn aktørene.

Oslo tingrett avviser dårlig ventilasjon etter at alle tilstedeværende i en rettssak ble definert som nærkontakter

Domstolledelsen har fått bekreftet at det har skjedd en feil med smittesporingen i en konkret sak, og tilbakeviser at alle som er til stede i rettssaker der det oppstår koronasmitte automatisk må i karantene.

Publisert

I en e-post Advokatbladet har fått tilgang til opplyser Oslo tingrett at de «erfarer at det har dannet seg et feilaktig inntrykk blant noen advokater om at ventilasjonen i Oslo tinghus er dårlig, og at alle som er til stede i saker der det oppstår smitte, derfor må i karantene».

- Bydelen bekreftet feil

Domstolen skriver at oppfattelsen har oppstått etter en konkret sak den 26. mars i år, der alle som var tilstede under et rettsmøte ble definert som nærkontakter uten å faktisk være det.

«Grunnen har vist seg å være en feiloppfattelse hos vedkommende som jobbet med smittesporing i bydel St. Hanshaugen i denne saken», heter det i e-posten.

- Gode smittevernsrutiner

Ledelsen i Oslo tingrett skal ha vært i kontakt med smittesporingsteamet i bydel St. Hanshaugen, og fått bekreftet at det har skjedd en feil i saken, og fått en beklagelse for dette.

«Deres oppfatning er at Oslo tingrett har veldig god ventilasjon og gode smittevernsrutiner. Oslo tingrett har jevnlig kontakt med kommunelegen i Oslo, og vi oppdaterer våre smittevernsrutiner i henhold til anbefalingene fra myndighetene. Det er viktig for oss at alle som deltar på rettsmøter er så trygge som mulig, også under pandemien. Våre smittevernsrutiner minimerer risikoen for smitte, og tar også sikte på at færrest mulig skal bli berørt dersom en av aktørene viser seg å være smittet».

Powered by Labrador CMS