Ove Vanebo er assosiert partner i CMS Kluge, og tidligere statssekretær i Justisdepartementet.
Ove Vanebo er assosiert partner i CMS Kluge, og tidligere statssekretær i Justisdepartementet.

- Mer fornuftig med målrettede tiltak overfor uvaksinerte fremfor at det store flertallet skal rammes av restriksjoner

Advokat Ove Vanebo mener krav om koronapass for å komme inn på restauranter, og å lokke uvaksinerte med penger om de ombestemmer seg og tar koronavaksinen, kan være gode tiltak for å unngå nedstenging av samfunnet.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har debatten om forholdsmessigheten om koronatiltak og koronapass rast i VG.

Mens jussprofessor Hans Petter Graver har tatt til orde for at uvaksinerte og vaksinerte ikke bør forskjellsbehandles, er BI-professor Morten Kinander av en helt annen oppfatning.

- Vaksinerte holdes som gisler

«Når vi nå igjen opplever en nedstengning og frihetsbegrensninger, er det fordi resten av samfunnet blir holdt som gisler av en minoritet», skriver Kinander i et innlegg i VG.

«I store deler av Europa må man nå vise vaksinepass for å slippe inn på restauranter og delta i offentlige arrangementer. Hvorfor vi ikke gjør det samme i Norge, eller i hvert fall har rom for å diskutere dem uten å bli tatt for å løpe fascistenes ærend, er ikke lett å forstå», legger han til.

I et svarinnlegg i samme avis peker professor Graver på at det er mye større sjanse for å bli smittet av en vaksinert person, uansett variant, enn av en uvaksinert.

«Det er ikke faglig grunnlag for å gjøre de uvaksinerte til syndebukker og si at de utgjør en særlig trussel mot oss andre. Grunnen er at andelen vaksinerte er så høy, og smitten blant dem så høy, at det går mange flere smittebærende vaksinerte rundt enn smittebærende uvaksinerte», skriver Graver.

Han mener tvungen vaksinering vil være et bedre alternativ enn koronapass.

88 prosent av den norske voksne befolkningen har fått to vaksinedoser eller mer. Likevel utgjør den uvaksinerte 12 prosentandelen nesten 6 av 10 koronainnlagte på norske sykehus.

CMS Kluge-advokat Ove Vanebo er ekspert på arbeidsrett og personvern, og har tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet der han hadde ansvaret for personopplysningsloven, deriblant implementeringen av EUs nye personvernforordning (GDPR).

- Forholdsmessig og hensiktsmessig

Myndighetene bør overveie mer målrettede tiltak, som koronapass, fremfor nedstengning av samfunnet for alle, mener Vanebo.

Han var også gjest i Dagsnytt 18 fredag der samme tema ble debattert.

Overfor Advokatbladet understreker Vanebo at dette er krevende problemstillinger, og vil reise spørsmål knyttet til både personvern, diskrimineringslovgivningen og øvrige menneskerettslige reguleringer.

-Etter å ha sett på ulike utredninger i forbindelse med smittevernlovgivningen, mener jeg likevel at det for eksempel vil kunne forsvares at det innføres koronasertifikat for å komme inn på en rekke tilbud, eksempelvis restauranter. Det kan etter forholdene være forholdsmessig og hensiktsmessig, tenker jeg. Særlig når det er tale om en mer avgrenset tidsperiode, påpeker Vanebo overfor Advokatbladet.

- Hva kan være grunnen til at man tilsynelatende i mindre grad velger å benytte seg av slike restriksjoner for uvaksinerte i Norge sammenlignet med andre land?
- Godt spørsmål. Noe kan sikkert knytte seg til at vi så langt har valgt tiltak for å redusere mobilitet, og at det har vært et klart budskap om ikke å peke ut eller ramme enkeltgrupper. I tillegg har det jo tatt litt tid å få vaksinert et større antall mennesker.

- Kan godt betale mer enn 200 kroner

- Er det et paradoks at myndighetene innfører inngripende tiltak, også i folks egne hjem, men så langt har vært tilbakeholdne med å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte?
- Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et paradoks, siden det kan argumenteres for en slik tilnærming begrunnet i at man ikke ønsker å forskjellsbehandle grupper. For egen del er jeg skeptisk til mange av tiltakene, og er bekymret for overregulering av folks privatliv og bevegelsesfrihet, men jeg er kommet til at det er mer fornuftig med målrettede tiltak overfor uvaksinerte fremfor at det store flertallet skal rammes av restriksjoner.

- I flere land har man belønnet innbyggerne for å la seg vaksinere. Vil det være noe problem å innføre noe lignende i Norge?
- Jeg kan ikke se at det skal være noe problem. I Sverige har det vært gjennomført forsøk på å betale uvaksinerte 200 kroner for å la seg vaksinere, med det resultat at flere vaksinerte seg. Vi kan godt gjøre det samme i Norge, og gjerne betale mer enn det. Både pisk og gulrot må til fremover for å komme gjennom pandemien, påpeker Vanebo.

Powered by Labrador CMS