- Hos oss skal man kunne bestemme selv, basert på prosjektets rammer, hvor man gjør jobben best fra, sier managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen, her fotografert hjemme på kjøkkenet for et par år siden.

Thommessen innfører to dagers valgfritt hjemmekontor i uken

- Vil gi økt tilfredshet, uten at det reduserer effektiviteten, tror managing partner Sverre Tyrhaug. Også flere andre advokatfirmaer velger nå en hybridløsning for de ansatte.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ønsket å være tidlig ute med informasjon til våre medarbeidere om hvordan vi skal jobbe etter covid-19, og gikk derfor ut med våre tanker om dette i juni, sier managing partner Sverre Tyrhaug.

Han legger til at firmaet etter halvannet år der det meste av arbeidstiden har vært tilbragt på hjemmekontor, ser verdien av å kunne jobbe fra andre steder enn kontoret.

- Mange savner kontoret

- Vi har blant annet erfart at dette har bragt våre team i Stavanger, Bergen, London og Oslo tettere sammen. I våre planer for hvordan jobbe etter covid-19 har det vært viktig å finne en balansegang mellom fleksibilitet på den ene siden, og fellesskap og team-følelse på den andre siden, sier Tyrhaug.

- Kontoret skal være vårt faste holdepunkt – et sted vi har lyst til å komme for å treffe hverandre, og for å jobbe godt sammen med både kolleger og klienter. Vi vet at mange, spesielt unge og nyansatte, har savnet kontoret og ønsker å tilbringe det meste av tiden her fremover. Samtidig er det viktig at alle skal kunne jobbe effektivt og føle seg inkludert når man jobber fra andre steder, og på tvers av våre kontorer.

- Vi har innført en 3:2-modell. Det vil si tre dager på kontoret, og to dager valgfritt, og vi skal organisere oss slik at dette fungerer i det daglige for alle, sier Tyrhaug.

Wikborg Rein: Hybridløsning er norm

Wikborg Rein opplyser at firmaet forholder seg til de enhver tid gjeldende retningslinjene fra myndighetene, og at dette også vil være retningsgivende for hvilken løsning de til enhver tid velger.

- For øyeblikket har vi en hybridløsning som norm, med noen dager på kontoret og noen dager på hjemmekontor. Vi oppfordrer de ansatte til å utnytte fleksibilitet, spesielt med tanke på å unngå rushtiden for de som tar offentlig transport. Etterhvert som flere blir fullvaksinerte vil vi vurdere å åpne mer opp, sier Head of People&Culture, Heidi Skuterud.

- Når det gjelder «post- covid» har vi ennå ikke konkludert på hvilken løsning vi vil falle ned på. Vi har hatt en undersøkelse blant de ansatte for å kartlegge deres behov og ønsker. Dette vil være retningsgivende sammen med andre hensyn som viktigheten av å sikre at vi kan bygge videre på kulturen, samholdet, engasjementet og prestasjonskulturen i Wikborg Rein. Vi vil også se hen til den nye forskriften om hjemmekontor som er under utarbeidelse, sier Skuterud .

DLA Piper: Ansatte bestemmer selv

Også i DLA Piper vil de vektlegge fleksibilitet for de ansatte, forteller HR-sjef Christine Lykka.

- Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende offentlige retningslinjene, og har innenfor disse rammene så langt valgt å praktisere «frihet under ansvar»-prinsippet. Dette innebærer at den enkelte stor sett styrer sin egen hverdag, men hjemmekontor avklares med nærmeste leder. Vi ser at mange ønsker å være på kontoret, mens andre i større grad benytter seg av hjemmekontor. Dette har fungert veldig godt for oss så langt, og de ansatte melder tilbake at dette er en ordning de trives med, sier Lykka.

- Vi evaluerer løpende hvordan dette går, og tar til oss tilbakemeldinger fra alle ledd i organisasjonen når vi utover høsten skal bestemme hvordan vi skal rigge oss og finne en god balanse i et lengre perspektiv, presiserer Lykka.

Olav Pedersen er Mp i Harris i Bergen.

Harris: Digitale møter

I Harris i Bergen kan de ansatte selv velge hvor de ønsker å jobbe.

- Smittetrykket i Bergen er fortsatt høyt. Samtidig er de fleste hos oss fullvaksinerte. Vi søker fortsatt å avholde mest mulig interne og eksterne møter digitalt, og samtidig overholde vanlige regler om å holde seg hjemme ved symptom, spriting, og én-meteren. Utover dette har vi det ganske fritt med tanke på oppmøte på kontoret. Vi har kun cellekontorer, forklarer managing partner Olav Pedersen og legger til at de løpende gjør vurderinger av situasjonen.

Haavinds managing partner Preben Brecke sier firmaet praktiserer fleksibilitet, men er opptatt av å ivareta kunder og etikk på en best mulig måte.

- Ansatte vurderer hvor de skal jobbe fra i dialog med sin leder. Så lenge arbeidsoppgaver, taushetsplikt og etikk kan ivaretas, er det litt opp til den enkelte å vurdere arbeidssted sammen med lederen sin, sier Brecke.

Powered by Labrador CMS