Hun er nominert til Advokatforeningens talentpris

Grethe Gullhaug har vært partner i CMS Kluge siden 2013.
Grethe Gullhaug har vært partner i CMS Kluge siden 2013.

- Jeg ser etter de som kan finne glede i å løse sakene

Grethe Gullhaug leser nesten alle masteroppgavene til fullmektigene som starter ved CMS Kluges Stavanger-kontor, og blir raskt kjent med firmaets talenter.

Publisert Sist oppdatert

STAVANGER: Torsdag denne uken deles Advokatforeningens talentpris ut. For aller første gang skal prisen deles ut i forbindelse med foreningens årstale. En prinsipal og en fullmektig skal hedres.

CMS Kluge-partner Grethe Gullhaug er en av de tre nominerte prinsipaler.

Tre kjappe med Grethe Gullhaug

Tre kjappe med Grethe Gullhaug

- Hvem er den flinkeste advokaten på ditt fagfelt?
- Nils Henrik Pettersson er en advokat som imponerer fordi han evner å koble faktum og juss. Og han har hatt veldig av de prinsipielle entreprisesakene i Høyesterett, og evnet å se det prinsipielle i faktumtunge saker. Og så er han en kjekk motpart!

- Har du et faglig forbilde?
– Da jeg begynte i Kluge var Harald Kobbe min prinsipal, og han fulgte meg opp på en forbilledlig måte. Han veiledet meg inn i faktum og rettslige problemstillinger, og gav tillitt og oppbacking.

– Hva brenner du for faglig?
- All juss er interessant, og kontraktsrett er spesielt interessant. Når du jobber med entrepriserett jobber med noe som er veldig håndfast, bygg under oppføring, veier, tunneler - noe som skapes. Det er både håndfast og teoretisk på en gang. Når du jobber med entrepriserett jobber du med utrolig flinke fagarbeidere, og ingeniører og rådgivere, der jussen bare er en bit av det. Hvis du evner å ta inn over deg de faglige bitene, så blir jussen ekstra interessant fordi du jobber med så mange flinke folk. Det er veldig givende!

Gullhaug har vært partner siden 2013, og er en allsidig advokat med mye prosedyreerfaring, spesielt innenfor entreprise og offentlige anskaffelser, men har også erfaring med arbeidsrett, trygderett, yrkesskade- og erstatningsrett.

Gullhaug har i fem år vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift.

Juryen uttaler:

«Gullhaug har lang fartstid i bransjen. Hun tar et sosialt ansvar for de unge advokatfullmektigene, og byr på seg selv. I tillegg følger hun advokatfullmektigene særlig godt opp i de første sakene. Juryen bemerker hennes utadrettede virksomhet, i form av at hun er mye brukt som kursholder innen ulike temaer knyttet til kontraktsrett, entrepriserett og sivilprosess. Juryen har spesielt merket seg Gullhaugs sosiale egenskaper og engasjement, og mener hun på den måten bidrar til å utvikle morgendagens advokater på en slik måte at hun er en god kandidat.»

Hun er teamleder for fullmektiger som jobber med eiendom og entreprise, men har også en finger med i spillet i opplæringen av de unge advokater som jobber innenfor andre rettsfelt.

- Hva leter du etter når du rekrutterer fullmektiger?
- Jeg ser etter de som er faglig flinke, og som har analyseegenskaper, og de som har en entusiasme for både faget og sakene. Jeg ser etter de som kan finne gleden i å løse saker, mer enn bare finne løsningen på ett spørsmål.

Forutsetning med god struktur

– Hva gjør du, helt konkret, for å utvikle advokatfullmektiger faglig?
– Jeg har et vidt ansvar. I tillegg til at jeg følger opp fullmektiger som skal i retten eller i rettsmekling, har jeg tett kontakt med de unge i firmaet utover dette. Det kan dreie seg både om juridiske spørsmål og om advokatfaglige problemstillinger. Jeg også vært med i CMS Kluges rekrutteringsgruppe i mange år, og har tett kontakt med både studenter og praktikanter av den grunn. Vi har mange skriveplasstudenter hos oss til enhver tid, og det er alltid noen som trenger råd og veiledning. Jeg leser mange masteroppgaver i løpet av et år. I tillegg er jeg medlem av firmaets etiske råd, dermed får jeg også en del henvendelser av den grunn.

– Hva er det vanskeligste å lære bort til en fullmektig?
– Å få struktur i sakene. God struktur er en forutsetning for å lykkes, både med rådgivning og prosedyre. Hvis man ikke klarer å knekke koden, blir det lett veldig rotete. Da har du heller ikke noe grunnlag for hverken forhandlinger eller prosess. Da jeg var advokatfullmektig hadde jeg Harald S. Kobbe som prinsipal. Han var en god læremester. Jeg lærte også mye av å være dommerfullmektig, først og fremst av de gode. Samtidig var det tankevekkende å observere de som møtte lite forberedt, og som ikke hadde struktur. Det blir akkurat som om de rygger inn i saken, og ut av den.

- Må forstå bransjen de er i

- Hvilke egenskaper ser du etter hos advokatfullmektiger?
– De må forstå bransjen de skal jobbe med, og kjenne en entusiasme over denne. Jeg jobber hovedsakelig med bygg og anlegg. Da må jeg få fullmektigene til å lære seg hvem som bygger hvor, hvem som har deltatt i konkurranser med hvem og være orienterte. Du kan ikke kartlegge faktum uten å forstå bransjen du er i.

- Jeg er opptatt av at man må huske at de som skal bruke rådene våre ikke vil ha en lang utredning som ender opp i at alt er tvilsomt. Man må gi operative råd som ikke gir kunden mer problemer, men hjelper dem. Da gjelder det å finne de unge som evner dette – og som har nok integritet til å bremse opp når det er nødvendig, og forhindre kontraktsbrudd. De må få klientene til å forstå at de må bruke kontrakten. Samtidig må fullmektigene skjønne at de ikke kan servere juss i et vakuum.

Advokatforeningens talentpris

  • Skal i år for første gang tildeles to enkeltindivider - en advokatfullmektig og en prinsipal eller leder.
  • Prisen er todelt og har ulike kriterier, der bare ett punkt er felles: Personen som vinner, skal ha arbeidet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom.
  • Prisen deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18.november

– Hva er ditt beste råd til unge fullmektiger på starten av sin karriere?
– Jeg er opptatt av at man bør lære mest mulig så tidlig så mulig. Derfor må fullmektigene være lærevillige. Ingenting kommer av seg selv. De må sette av tid til å forstå faktum. Og de må sette av tid til å gå i dybden i rettskildene.

– Talentprisen skal hedre en prinsipal eller leder som har jobbet for å fremme kjerneverdier ved advokatrollen i det offentlige rom. På hvilken måte har du bidratt til dette?
– Jeg håper at jeg bidrar til å utvikle advokater som er opptatt av å løse saker til beste for klientene slik at man får gitt operative råd, eller råd som gjør tvistene minst mulig omfattende. Det kan innimellom se ut som at noen saker blir unødvendig store, og at prosessen begynner å leve sine egne liv.

– Man bør være bevisst på at de som kommer til advokat ofte driver en virksomhet. Den er den virksomheten de skal leve av, ikke av konfliktene, og da er det viktig at advokatene bidrar til å løse tvistesakene mest mulig effektivt. Det må advokatbransjen være bevisst på, og de holdningene må de unge må inn fra starten av.

Digitalt samarbeid

– Hva kan firmaene gjøre for å beholde talenter, og sørge for at de ikke slutter?
– Man bør være bevisste på at utviklingen må begynne med en gang, og legge ned arbeid i å få fullmektigene så gode så tidlig som mulig. Det betyr at man må investere mye i en nyutdannet. For unge fullmektiger er det best å legge ned virkelig mye arbeid før de får barn. Jo flere koder de har knekt før de går ut i permisjon, jo enklere er det å komme tilbake igjen.

- Jeg har sett flere eksempler på kvinner som jobber med entreprise, og som er blitt mødre samtidig. Vi ønsker å få dem til å forstå at det kommer til å gå bra. Å være advokat er arbeidskrevende, men samtidig ganske fleksibelt.

- Hos oss har vi for eksempel en advokat som kom tilbake fra permisjon i mai. Med en gang hun startet å arbeide igjen, var hun med på en forføyningssak over to dager i Oslo, og hadde med familien. Da vi hadde en tre ukers forhandling i Alta fulgte hun saken på Teams fra Stavanger, og hjalp meg med å forberede saken derfra. Dette var en praktisk ordning for alle. Uten henne hadde jeg nesten gått til grunne - men med hjelp fra henne gikk det kjempebra!

- Jeg tror mye dreier seg om tankesettet. Tradisjonelt har man nok tenkt at man må sitte i rettsalen, og være til stede hele veien. Det har vist seg ikke å være nødvendig. I dag finnes det teknologi som gjør det mulig å være på to plasser på en gang.

Powered by Labrador CMS