Staten vant klimasøksmål-anken i Borgarting:

Utenfor Oslo tinghus hadde miljøaktivistene satt opp en isskulptur da saken ble behandlet i tingretten.

Tapte klimasøksmålet igjen - anker videre til Høyesterett

Staten brøt ifølge lagmannsretten ikke Grunnloven § 112 da det ble tildelt utvinningstillatelser for petroleum i Barentshavet, men saksøkerne slipper å dekke motpartens saksomkostninger.

Publisert Sist oppdatert

Saken gjelder spørsmålet om vedtaket truffet ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet sør og Barentshavet sørøst, «23. konsesjonsrunde», er ugyldig.

Ifølge en dom avsagt i Borgarting lagmannsrett onsdag, er den ikke det.

Ankende parter var Greenpeace Norden og Natur og Ungdom, som opptrådte sammen med partshjelperne Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet. Ankemotpart var staten ved Olje- og energidepartementet. Anken over Oslo tingretts frifinnende dom ble forkastet.

I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at bestemmelsen gjelder for samtlige miljøskader som er påberopt, også utslipp av klimagasser fra forbrenningen av olje og gass etter eksport.

Ifølge Borgarting kan utslipp som følger av det aktuelle vedtaket ikke vurderes isolert, men må ses i sammenheng med øvrige utslipp av klimagasser.

Les hele dommen her!

- Riktig retning

Glittertind-partner Emanuel Feinberg førte sammen med Cathrine Hambro saken for miljøorganisasjonene. Han mener dommen i lagmannsretten er langt bedre enn det som var tilfellet i Oslo tingrett. Organisasjonene vil nå anke saken videre til Høyesterett.

- Saken er så prinsipielt viktig at det er naturlig at landets øverste domstol vurderer den. Vi opplever at lagmannsretten i langt større grad følger våre begrunnelser, sier Feinberg til Advokatbladet.

Han peker særlig på at lagmannsretten er enig i advokatens anførsler om at petroleum forbrent i utlandet er et norsk ansvar - noe staten var uenig i.

- Når vi fremmer et søksmål, og ikke vinner frem, er vi selvfølgelig skuffet over det. Likevel er denne dommen først og fremst et skritt i riktig retning, sier Feinberg.

Den 30. januar holder Emanuel Feinberg foredrag for Advokatforeningen Yngre advokater om klimasøksmålet. Mer info finner du her.

Powered by Labrador CMS