Sjefsredaktør for SNL, Erik Bolstad og Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata.
Sjefsredaktør for SNL, Erik Bolstad og Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata.

Lovdata har inngått samarbeid med Store norske leksikon om lovforklaringer

Nå skal alle norske lover få en forklarende «Kort om loven»-tekst fra Store norske leksikon. Direktørene forteller at aktørene håper å utvide samarbeidet ytterligere på sikt.

Publisert Sist oppdatert

Stiftelsen Lovdata har i en årrekke gitt borgerne gratis tilgang på viktige rettskilder, som gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer. Men selv om mye av det juridiske innholdet er gratis, er det ikke alltid like enkelt å forstå.

Tilbake i 2019 tok Lovdata derfor kontakt med Store Norske Leksikon (SNL) med henblikk på et mulig samarbeid. Tre år senere, høsten 2022, inngikk partene en samarbeidsavtale.

Nå begynner samarbeidet å bære frukter, under navnet «Kort om loven».

Store norske leksikon bidrar nå med forklarende tekster til et utvalg lover som er publisert på Lovdata. For eksempel om hvorfor lovene eksisterer, hva slags bakgrunn disse har og hva lovene gjennomgående regulerer.

Artiklene publiseres i sin helhet på SNLs nettsider, mens Lovdata henter ut det mest sentrale, og strukturerer innholdet på sin plattform.

Slik kan en «Kort om loven»-tekst fra Store norske leksikon se ut.
Slik kan en «Kort om loven»-tekst fra Store norske leksikon se ut.

Skal skrive artikler til alle norske lover

Aktørene forteller at de har en ambisjon om å skaffe til veie forklarende artikler for alle norske lover innen utgangen av året.

- Den ambisjonen deler vi med SNL. Sammen gjør vi jussen mer tilgjengelig, sier Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata.

Sjefsredaktør for SNL, Erik Bolstad, er også glad for å bidra til å gjøre lovtekster mer tilgjengelig.

– SNL er svært glade over å kunne bidra til å gjøre lovene på Lovdata enklere å bruke og forstå, sier han.

100 artikler publisert

SNL har til nå skrevet artikler om totalt 273 lover. Av disse er 100 blitt gjennomgått, kvalitetssikret og publisert på Lovdata.

Et eksempel, her språklova.
Et eksempel, her språklova.

Alle de 100 artiklene som er publisert, holder et høyt faglig nivå, mener Bolstad. Det vil også være tilfelle for de kommende seks hundre artiklene som står på arbeidslista, ifølge ham.

- Forfatterne av lovartiklene er enten fagansvarlige, eller fagmedarbeidere rekruttert spesielt for å jobbe med dette. De fleste er jurister, og mange av dem er ansatt ved de juridiske fakultetene, sier Bolstad.

Hundre lover har fått forklaringer i Lovdata, mens seks hundre står på arbeidslista. – Det er en kjempejobb å lage artikler om alle lovene, sier Mina Hennum Mohseni, jussredaktør i SNL.
Hundre lover har fått forklaringer i Lovdata, mens seks hundre står på arbeidslista. – Det er en kjempejobb å lage artikler om alle lovene, sier Mina Hennum Mohseni, jussredaktør i SNL.

- I tillegg har vi noen erfarne jusstudenter som hjelper til. Alt arbeidet blir kvalitetssikret av en fagansvarlig eller redaktør før publisering, fortsetter han.

SNL satser på juss

Sjefsredaktøren i SNL forteller at samarbeidet passser som hånd i hanske med oppslagsverkets strategiske satsing på juss.

- Arbeidet med lovene er en del av en større satsing på juss i Store norske leksikon. I fjor ansatte vi den første juss-redaktøren vår, Mina Hennum Mohseni. Hun jobber nå sammen med SNLs juridiske fagansvarlige for å heve kvaliteten på det innholdet vi allerede har, og for å få skrive nye artikler om lover og juridisk terminologi, sier Bolstad.

Han forteller at de fremover ønsker å rekruttere en rekke fagfolk.

- Med det kan vi utvide antallet juridiske artikler kraftig, og gjøre kvalitetsheving i artiklene vi allerede har. Slik håper vi å gjøre jussen mer tilgjengelig for folk flest, sier han.

Som eksempel på SNLs juss-satsing viser Bolstad til at leksikonet i fjor overtok Jusleksikon.no, et tidligere omfattende oppslagsverk med 2302 artikler om sentrale begreper fra hele det juridiske fagområdet.

- Innholdet fra Jusleksikon.no har blitt gjennomgått, kvalitetssikret og oppdatert, og er nå en integrert del av SNL. Noe av dette innholdet vil man etter hvert kunne lese i Lovdata, under «Kort om loven», sier han.

Jobber med ordforklaringer

Storm-Paulsen i Lovdata forteller at aktørene på sikt håper å utvide samarbeidet ytterligere. Blant annet er det planlagt en ordning med ordforklaringer til kompliserte juridiske termer.

- Samarbeidet med SNL kan vi bygge på. Blant annet skal vi opprette en ordning med ordforklaringer.

- Dette vil være forklaringer til ord i juridisk tekst som kan være vanskelig å forstå for folk flest. Men det vil ikke være faglige lovkommentarer for profesjonelle, slik eksempelvis Karnov leverer i dag, sier han.

Bolstad utdyper.

- Vi i SNL har i dag en liste med flere tusen juridiske ord og uttrykk. Disse skal vi også publisere artikler om. Sammendrag av disse artiklene vil dukke opp som ordforklaringer hos Lovdata. I tillegg til at vi skriver «Kort om loven», kommer vi altså også til å skrive «kort om begrepene».

Lover som til nå har fått «Kort om loven» fra SNL:

Powered by Labrador CMS