Ved UiO får 15,19 prosent av studentene karakteren A i gjennomsnitt.

Dette er karakterene til jusstudentene

Karakteren C er den vanligste blant jusstudentene. Det hankes gjennomsnittlig inn flest A-er ved UiO, mens UiB har det høyeste antallet strykkarakterer. Karakterene D og E gis oftest ved UiT. Les også hvilke emner studentene gjør det best og dårligst i.

Publisert Sist oppdatert

«Søkere bør ha avlagt eksamen med svært gode resultater.».

«Vi legger stor vekt på gode eksamensresultater.».

«For å vere kvalifisert til stillinga må du ha mastergrad i rettsvitskap med mykje gode resultat.».

«Søkere må kunne vise til «fremragende resultater.».

Slik lyder resultatkravene hos et lite knippe av jusstudentenes mest attraktive arbeidsgivere. Høye forventninger fra arbeidsmarkedet skaper press - det er en kjensgjerning at jusstudiet i stor grad er sentrert rundt karakterer.

Toppkarakterer er likevel ikke normen, tvert om. Ferske tall fra Database for statistikk om høyere utdanning vitner om resultater som nærmer seg en normalfordeling. 

35 prosent får C

Karakteren C er, med svært god margin, den aller vanligste karakteren blant jusstudentene ved UiO, UiB og UiT. I 2022 fikk litt over 35 prosent av jusstudentene denne karakteren i snitt.

Det er ved UiB at karakteren C er aller vanligst, med 37,51 prosent.  Til sammenligning får 33,39 prosent av studentene ved UiO denne karakteren i snitt. 34,76 prosent av studentene ved UiT ender opp med samme karakter.

- Karakteren C betyr at man er en gjennomsnittlig flink jusstudent. Og med de svært hardtarbeidende studentene vi har, og de ambisiøse læringsmålene vi har for studieprogrammet, så er en C en god prestasjon, sier dekan ved UiB, Karl Harald Søvig.

- Karakterene skal settes ut fra læringsmålene, ikke ut fra normalfordeling, sier dekan Søvig.

Flest B-er ved UiO

Etter C, er det karakteren B som går igjen aller oftest. I snitt får 29,38 prosent denne karakteren ved de tre universitetene.

Karakteren C er, i gjennomsnitt, vanligst ved UiB. Litt over 15 prosent får D.

Karakteren er vanligst ved UiO, der 30,82 prosent av studentene oppnår nest beste karakter. I snitt får 28,82 prosent karakteren B ved UiB. Tallet er, i prosent, 26,93, ved UiT. 

Omtrent en av seks får D

Totalt får 15,37 prosent av studentene ved universitetene karakteren D.

Det er i nord karakteren er aller vanligst; ved UiT får 18,36 prosent denne karakteren. Tallet er 15,1 prosent ved UiB og 14,49 ved UiO.

Flest stryker ved UiB

I snitt får 2,68 prosent av studentene karakteren F, som tilsvarer stryk og betyr at faget ikke er bestått.

Å stryke er vanligst ved UiB. Det er likevel ikke en gjenganger av en karakter: Totalt får 3,29 av jusstudentene ved Dragefjellet F. Rett under to prosent, 1,97, ender opp med F ved UiO, mens 3,05 er tallet ved UiT. 

Hva angår karakteren E, får 4,36 prosent av studentene denne. 4 prosent er det gjennomsnittlige tallet ved UiB. 4,14 prosent får E ved UiO, mens 5,81 prosent får nest dårligste karakter ved UiT.

Slik fordeler karakterene seg ved de tre universitetene.

Disse emnene gjør studentene det best i ved UiO

Selv om det i snitt kun gis ut A-er til mellom 10 og 15 prosent av elevene ved de tre universitetene, er det flere emner der toppkarakter henger løsere. Statistikken viser at det gjennomsnittlig gis ut flest A-er i ulike valgemner. Typisk er det langt færre studenter som avlegger eksamen i disse emnene. 

Ved UiO var det, i 2022, valgemnet International Commercial Law studentene gjorde det best i. 88,89 fikk karakteren A i emnet, mens 11,11 fikk karakteren B. I 2021 var det til sammenligning 90,91 prosent av elevene som fikk A , mens 9,09 prosent fikk C.

Etterfulgt av International Commercial Law, er Fransk for jurister det emnet der det hankes inn flest A-er: 77,78 prosent fikk i 2022 karakteren A, 22,22 prosent karakteren B.

Programming for lawyers var det 72,73 prosent av studentene som fikk karakteren A i. Ellers oppnås det mange A-er i Public International Law, Artificial Intelligence and Law, International Constitutional Law and Democracy og Internasjonal privatrett ved UiO.

Disse emnene gjør studentene det best i ved UiB 

Ved UiB fikk 100 prosent karakteren A i valgemnet Comparative Private Law i 2022. Året før, i 2021, var tallet 66,67 prosent.

International Climate Law og Comparing Legal Cultures in Europe var emnene det ble gitt ut nest flest A-er i. Totalt fikk 66,67 A i disse fagene i 2022. 33,33 prosent fikk B i førstnevnte emne, mens 33,33 prosent fikk C i sistnevnte emne.

For øvrig ble det gitt ut mange A-er i emnene Opphavsrett, Law of Armed Conflict, og Competition Law.

Mange gjør det godt på masteroppgave ved UiT

Mange får gode karakterer på sine masteroppgaver ved UiT.

Ved UiT fikk 52,94 prosent av studentene karakteren A på stor masteroppgave i 2022. 41,18 prosent fikk B, mens 5,88 prosent fikk C. Til sammenligning fikk 23,39 prosent av studentene A på liten masteroppgave ved universitetet.

For øvrig gjør studentene ved UiT det godt i emnene European Human Rights, Selskapsrett og Havressursrett.  

Sliter med helserett ved UiO

Ved UiO var Introduksjon til helserett det emnet der flest studenter fikk karakteren F, med 11,11 prosent. Refugee and Asylum Law var det emnet der det ble gitt nest flest strykkarakterer i snitt, med 7,14 prosent.

I emnet Women's Law and Human Rights fikk 6,25 prosent av studentene F. Kollektiv arbeidsrett følger hakk i hæl. Her får 6,06 prosent laveste karakter.

Flest stryker i Allmenn formuerett ved UiB

Ved UiB gis det ut flest strykkarakterer i emnet Allmenn formuerett. 12,81 prosent får F i dette emnet. Kontraktsrett II er det faget der nest flest styrker, med 10 prosent. I 2022 ble det også gitt mange strykkarakterer i Aksjeselskapsrett – fordypning: 7,69 prosent.

Powered by Labrador CMS