Juristforbundet mener praksisen med faste forsvarere er rettsstridig

- Om nødvendig vil vi vurdere muligheten for en rettslig prosess.

Det sier advokat Lise Reiersen i Juristforbundet til Rett24.

Det er Domstoladministrasjonen som siden 2006 har sørget for formell antagelse av faste forsvarere og bistandsadvokater ved norske domstoler. Prosessen bak utvelgelsen er ikke offentlig tilgjengelig, og søkerne som ikke antas har heller ingen mulighet til å klage.

I et brev til justisministeren skrev Juristforbundet i fjor at denne praksisen ikke samsvarer med offentligrettslige regler knyttet til forsvarlig saksbehandling, og besluttet senere å engasjere advokatfirmaet Schjødt for å skrive en betenkning om ordningen.

Brevvekslingen ble omtalt i AdvokatWatch før jul.

Schjødt-advokatene Sven Eriksrud, Thomas Nordby og Johanne Førde har konkludert med at antakelsen av en fast forsvarer utgjør et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og dermed må være i tråd med alminnelige forvaltningsrettslige saksbehandlingsregler - også retten til å klage på et slikt vedtak.

De mener videre at systemet er så «uoversiktlig og lite tilfredsstillende at det er behov for en avklaring av hvilke regler som gjelder for DAs virksomhet».

Departementet avviser problematikken

Justisdepartementet avviser blankt at dette er en problemstilling som bør utredes nærmere:

«Vi kan ikke se at det som tas opp i den innsendte utredningen tilsier behov for en ny vurdering. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor ikke nå funnet tilstrekkelig grunn til å gå nærmere inn i spørsmålet som tas opp. Det er da heller ikke behov for å avholde møte i anledning saken», skriver departementet i sitt svar til Juristforbundet.

Dette får advokat og leder for Juristforbundets forum for næringsdrivende, Lise Reiersen, til å reagere.

- Dagens praksis må umiddelbart endres. Svært mange opplever at prosessen ikke sikrer likebehandling og innsyn. Når dagens lovanvendelse trolig også er feil, blir det ytterst alvorlig. Det må aldri herske tvil om at domstolenes øverste administrative organ følger norsk lov, sier Reiersen til Rett24, og understreker samtidig at forbundet om nødvendig vil vurdere muligheten for en rettslig prosess.

Powered by Labrador CMS