Thomas Rieber-Mohn er initiativtager til et nytt forum om IPR som nylig samlet bedrifter og advokater i Bergen. Foto: Torgeir Hågøy
Thomas Rieber-Mohn er initiativtager til et nytt forum om IPR som nylig samlet bedrifter og advokater i Bergen. Foto: Torgeir Hågøy

Mener mange bedrifter undervurderer immaterielle rettigheter

Et nytt forum i Bergen skal bidra til at flere bedrifter i vest får økt bevissthet rundt immaterielle rettigheter. Ifølge Kluge-partner Thomas Rieber-Mohn er slike rettigheter like viktig som det å ha gode kontrakter.

Publisert

Onsdag forrige uke arrangerte advokatfirmaet Kluge det første IPR Summit i Bergen etter et initiativ fra firmaets partner Thomas Rieber-Mohn.

– Immaterielle rettigheter er i dag like viktig som for eksempel skatt- og avgiftsplanlegging, og å ha gode kontrakter. Veldig mange bedrifter undervurderer imidlertid slike rettigheter. Å løfte dem frem på denne måten kan bidra til en mer opplyst debatt, og et mer bevisst fokus på IPR, noe som til syvende og sist vil komme bedriftene til gode, sier Rieber-Mohn.

- Et behov i vest

Han mener Bergen trenger en møteplass, og et forum for alle som er opptatt av spørsmål knyttet til rettigheter.

Kluge-partneren håper arrangementet vil bli en årlig møteplass. Noe av bakgrunnen for at Rieber-Mohn og Kluge tok initiativ til seminaret, er at han mener det er langt flere advokatfirmaer som fronter dette feltet i Oslo.

- Der har man også har større innslag av bransjer som først og fremst er bygget opp rundt IPR, for eksempel underholdningsbransjen. De har derfor flere fora for kunnskap om dette, og generelt en mer bevisst holdning til rettigheter, noe vi så langt har manglet her i vest, sier Rieber-Mohn.

Adm. direktør Owe Hagesæther i GCE Ocean Technologies, adm. direktør Anne Jacobsen i NCE Media og adm. direktør Hege Økland NCE Maritime Cleantech bidro også med sine innspill. Foto: Torgeir Hågøy
Adm. direktør Owe Hagesæther i GCE Ocean Technologies, adm. direktør Anne Jacobsen i NCE Media og adm. direktør Hege Økland NCE Maritime Cleantech bidro også med sine innspill. Foto: Torgeir Hågøy

Patentutfordringer

Blant foredragsholderne var blant annet Jostein Aleksandersen fra NeoDrill, et selskap som har utviklet en unik teknologi for offshoreoperasjoner.

Teknologien er enkel å kopiere, noe som også er bakgrunnen for at de har vært gjennom en langvarig rettighetskonflikt med Equinor.

– Patentene våre ble utfordret og vi var derfor nødt til å ta opp kampen. Dette er kostbare prosesser, men det endte heldigvis godt for vår del, sa Aleksandersen.

Han forteller at de i dag samarbeider godt med Equinor, og at de fleste aktører respekterer at det er de som har patent på teknologien de har utviklet.

– Etter denne omfattende rettsrunden skulle man kanskje tro at de fleste ville akseptere våre patenter, men vi står nå midt oppe i en ny sak hvor en global aktør utfordrer oss igjen på dette området, sier Aleksandersen.

Bjørn Lillekjendlie, direktør for patentavdelingen hos Patentstyret, fortalte om hvordan patenter og rettigheter i stedet for å bli sett på som en kostnad, bør bli sett på som en mulighet for fremtidig inntekt.

– Det finnes en rekke verktøy som kan brukes for å generere fremtidige inntekter. De må bare brukes riktig, sier Lillekjendlie.

- Kan få fatale følger

Investeringsdirektør Eivind Egeland Olsen i Nysnø Invest, fortalte hvordan de vurderer IPR i forbindelse med de investeringene de gjør.

Kluge-partner Kyrre Tangen Andersen, og avdelingsleder Krister Mangersnes, ved Håmsø Patentbyrå påpekte i sine foredrag viktigheten av dette.

– Manglende presisjon ved slike spørsmål førte til at et selskaps verdi ble redusert fra 500 til 50 millioner kroner. Dette er skrekkeksempelet som viser hvor viktig det er å ha kontroll på slike spørsmål og rettigheter, sa Tangen Andersen under seminaret.

Rundt 60 deltakere fra både privat næringsliv og offentlige institusjoner hadde møtt opp for å høre mer om teknologirettigheter, som var tema på den første semiaret.

– Jeg er svært fornøyd med oppmøtet, og ikke minst med at vi lyktes å tiltrekke oss et så diversifisert publikum, sier Rieber-Mohn og viser til at det var deltakere fra store, tunge industribedrifter, fra akademia og fra finans- og rådgiversiden..

Han forteller at flere av årets deltakere allerede har bekreftet at de stiller også til neste år.

– Nå setter vi oss ned og ser på hva som kan gjøres enda bedre neste gang, sier han.

Powered by Labrador CMS