Foto: iStock / utah778
Foto: iStock / utah778

Nederland:- Når advokater utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke hvitvaskingsloven

- Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon, skriver innleggsforfatterne.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom Twitter er vi blitt gjort oppmerksomme på at det i Norge foregår en diskusjon om omfanget av advokaters rapporteringsplikt vs. konfidensialitetsplikten. Vi har lest flere av artiklene fra Advokatbladet.no om dette temaet ved hjelp fra Google-translate.

Vi underviser i anti-hvitvasking regler for advokater, regnskapsførere, notarer, eiendomsmeglere og skatterådgivere i Nederland, og deler gjerne våre erfaringer i Nederland med Advokatbladets lesere.

Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon. Vår nasjonale hvitvaskingslov, Wwft - Wet ter Voorkoming van Witwassen en financiering van Terrorisme – (Lov om forebygging av hvitvasking og finansiering av terrorisme) - starter med spørsmålet om kundekontroll i tråd med Wwft, altså såkalt CDD (client due diligence) / KYC (Know your customer), og rapporteringsplikt faktisk gjelder.

Bas Martens var leder av The Hague Bar fra 2012 til 2015. Suzanne Hendrickx er advokat og rådgiver for Bar association of the Hague. De to rådgir også advokatfirmaer om compliance og risikostyring.
Bas Martens var leder av The Hague Bar fra 2012 til 2015. Suzanne Hendrickx er advokat og rådgiver for Bar association of the Hague. De to rådgir også advokatfirmaer om compliance og risikostyring.

All juridisk rådgivning - knyttet til saker som havner i retten, eller anbefalinger for å unngå en formell prosedyre og rådgivning etter en formell prosedyre - faller ikke under vår nasjonale hvitvaskingslov. Med andre ord, når advokaten utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke Wwft.

Wwft gjelder heller ikke på det første møtet mellom en advokat og en (potensiell) klient.

Tanken bak dette er at en person må være fri til å konsultere en profesjonell (den samme regelen gjelder også for regnskapsførere, skattemyndigheter og notarer) uten å måtte frykte at han vil bli rapportert til Finansdepartementet eller til vår såkalte Financial Intelligence Unit, FIU. Tanken er også at advokaten kan distrahere individet fra hans dårlige intensjoner.

Vår hvitvaskingslov Wwft gjelder imidlertid når en advokat utfører plikter som spesifikt er nevnt i lovteksten; dersom advokaten selvstendig gir råd om transaksjoner knyttet til:

  • Kjøp og salg av fast eiendom.
  • Forvaltning av penger, mynter, edle metaller, edelstener eller andre verdisaker.
  • Etablering eller administrering av selskaper og juridiske enheter.
  • Salg eller kjøp av aksjer i selskaper, eller overtagelse av selskaper, samt fusjoner og oppkjøp.
  • Utfører oppgaver som kan sammenlignes med skattemessig rådgivning eller regnskapsføring.
  • Fungerer som mellommann eller representant i finansielle transaksjoner, eller transaksjoner innen eiendomsmegling. Da gjelder hvitvaskingsloven!

Utenfor dette omfanget er advokaten bundet til diskresjon og taushetsplikt. Et brudd på taushetsplikten er en kriminell handling. I praksis er det ofte vanskelig å fastslå de eksakte grensene mellom Wwft og ikke-Wwft saker.

Derfor har den nederlandske advokatforeningen opprettet et kunnskapssenter om hvitvaskingsloven ved sitt kontor i Haag (Orde van Advocaten den haag). Der kan advokater blant annet be om konfidensielle råd om problemer knyttet til hvitvasking av penger.

Vi har 18.000 praktiserende advokater i Nederland. Antall anti-hvitvaskingsrapporter (AML-rapporter) er omtrent ti i året.

Powered by Labrador CMS