Advokatforeningens ferske utvalg mot hvitvasking møttes i august i Oslo. Fra venstre Einar Edin, Sicilie Tveøy, Tore Mydske, Susanne Munch Thore, Øyvind Precht-Jensen og Kjersti T. Trøbråten. Foto: Henrik Skjevestad

Nytt hvitvask-utvalg: Taushetsplikten avgjørende

Hvor langt går taushetsplikten? Det er et kjernepunkt for advokater, mener Susanne Munch Thore.

Hun er partner i Wikborg Rein og medlem i Hvitvaskingslovutvalget, og peker på at spørsmålet om hvor langt taushetsplikten rekker, også er kjent fra andre sammenhenger; ikke minst fra Advokatlovutvalget.

– Hvis det gjøres for store innhugg i taushetsplikten, rammes også de legitime transaksjonene. I Den europeiske menneskerettskonvensjonen og i dommer fra menneskerettsdomstolen, er det veldig tydelig etablert at advokatenes taushetsplikt er en av de grunnleggende rettssikkerhetsgarantiene i samfunnet, understreker Thore.

Hvitvaskingslovutvalget, et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet for å vurdere endringer i hvitvaskingsregelverket, har foreløpig levert en delutredning. Det som først og fremst angår advokatene der, er hvordan de skal forholde seg til tilsyn og innsyn i lys av taushetsplikten.

Hvitvaskingslovutvalget foreslår at tilsynsmyndigheten bare skal gis tilgang til opplysninger som er omfattet av taushetsplikten «dersom det er strengt nødvendig», og en representant fra Advokatforeningen skal være med på tilsynet og sikre dette.

– Et annet praktisk spørsmål har vært om det bør være ett tilsyn som har stor kompetanse på hvitvasking, men ikke så stor på hver enkelt aktør – eller om det skal fortsette som i dag med flere spesialtilsyn, forklarer Thore. Hvitvaskingslovutvalget går inn for styrkede spesialtilsyn.

LES OGSÅ: Advokater rapporterer sjelden fra om hvitvasking, viser tall fra Økokrim

Vil veilede medlemmer

Advokatforeningen har nettopp etablert en ressursgruppe for å hjelpe advokater med å håndtere det kompliserte hvitvaskingsregelverket. Susanne Munch Thore er leder av gruppen, som nylig hadde sitt første møte.

- Vi skal ikke diskutere enkeltsaker, men regelverket, og hvordan dette kan implementeres hos advokatene, sier Susanne Munch Thore.

Kritiserer Norge

FATF (Financial Action Task Force) – den internasjonale gruppen som arbeider mot hvitvasking og terrorfinansiering – kritiserer Norge for å prioritere hvitvaskingssaker lavt.

– Det stilles spørsmål om det kan tenkes at advokater er med på hvitvasking fordi det kommer for få rapporter om mistenkelige transaksjoner. Jeg opplever at advokatene tar utfordringene som ligger i hvitvaskingsregelverket på høyeste alvor, men det er klart at vi som stand må arbeide videre med de problemstillingene som regelverket reiser, og stadig forbedre oss, sier Thore.

– Advokatforeningen kan også bidra med kompetanse og «best practise»-erfaringer på området. Her kommer ressursgruppen inn, sier hun.

LES OGSÅ: Bergensadvokatene Ivar Hillestad og Einar Christie Ellingsen: Folk kan komme til å slutte å oppsøke advokat

Powered by Labrador CMS