Magnus Matningsdal har sin siste måned i Høyesterett nå i september.

St. Olav til høyesterettsdommer Matningsdal

- En ære, sier Magnus Matningsdal til Advokatbladet.

Publisert Sist oppdatert

Høyesterettsdommer Magnus Matningsdal er utnevnt til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden, opplyser kongehuset på sine nettsider.

- Jeg synes det er veldig hyggelig å få utnevnelsen. Det er en ære, sier Matningsdal til Advokatbladet.

Matningsdal får prisen for sitt bidrag i utviklingen av strafferettspleien, ifølge kongehuset.

Går av denne måneden

Utnevnelsen skjer bare noen uker før dommeren går av med pensjon fra Høyesterett den 30. september.

Prisen skal overrekkes på Jæren hotell på Bryne fredag den 17. september.

- Det er hyggelig at det settes pris på det jeg har bidratt med, sier Matningsdal.

Selv om han snart slutter i Høyesterett etter nesten 24 år, blir ikke Matningsdal arbeidsledig med det første.

Skal forelese

Dommeren vil fortsette sin betydelige forfattervirksomhet, som blant annet innebærer å ajourføre kommentarer til straffeloven og straffeprosessloven to ganger i året.

- I tillegg blir det nok noe foredragsvirksomhet. Jeg ser også frem til å bidra som foreleser ved det nye masterstudiet i juss som etter planen skal starte opp ved Universitetet i Stavanger neste år. Det er svært givende å ha med studenter å gjøre, sier Matningdal.

- Dommerstillingen har riktignok vært hovedstillingen min, men for å trives med dommergjerningen har det vært helt nødvendig for meg å holde på med noe annet også, konstaterte Matningsdal i et intervju med Advokatbladet tidligere i sommer.

På spørsmål om hvor rettstilstanden bør endres fortest mulig, svarte han blant annet dette:

– Dette er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men innenfor strafferetten synes jeg at straffutmålingssignalene som ble gitt i forarbeidene til den nye straffeloven har hatt noen uheldige konsekvenser. Særlig innenfor seksuallovgivningen synes jeg at de som har utarbeidet proposisjonen har vært dårlige på å se helheten i systemet, og sammenhengen i straffenivået på tvers av straffebudene.

Han trekker frem den ordinære voldtektsparagrafen og straffebudet mot seksuelle overgrep mot barn som bestemmelser der straffeskjerpelser har vært i særlig fokus – begge har en øvre strafferamme på fengsel inntil ti, og potensielt 21 år.

- Det mellommenneskelige er viktig

På spørsmål om hva han helst vil bli husket for, svarte Matningsdal slik:

– Først og fremst håper jeg at jeg blir husket som en hyggelig og grei person, og at jeg er et menneske som alltid har forsøkt å gjøre mitt beste. Jeg tror også at de fleste som har opplevd meg i det daglige vil si at jeg er solidarisk overfor kollegaene mine, i den forstand at jeg ikke lurer meg unna arbeidsoppgaver – jeg påtar meg heller oppgaver som jeg egentlig ikke hadde behøvd å ta ansvar for. Det mellommenneskelige har alltid vær viktig for meg, og at man stiller opp for andre som har behov for det.

Powered by Labrador CMS