Camilla Selman, Ramborg Elvebakk, Kirsten Berger, Anne Hesjedal Sending og Aurora Orlin var blant paneldeltagerne.

- Vi må spørre oss selv hvorfor det fortsatt er nødvendig med 50 til 70-timers uker i advokatbransjen

For å få flere kvinner til å nå toppen innen prosedyre må de oppfordre til en likere arbeidsfordeling på hjemmebane, mener Hjort-partner Ramborg Elvebakk.

Publisert Sist oppdatert

Denne uken inviterte Wikborg Rein-advokatene Ane Vilnes og Aurora Orlin til et helt nytt forum for kvinnelige prosedyreadvokater.

Over hundre påmeldte deltagere, hvorav flesteparten fra privatpraktiserende advokatfirmaer, møtte opp til samlingen i Wikborg Reins lokaler i Oslo.

Det hele startet med at advokatene møtte partner Ola Nisja, styreleder Geir Sviggum, Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith og leder av foreningens mangfoldsutvalg Tina Storsletten Nordstrøm.

Temaet var hvorfor det ikke er flere kvinnelige prosedyreadvokater innen forretningsjus på senior- og partnernivå.

Ane Vilnes og Aurora Orlin var innledere under arrangementet.

- Det er et faktum at damene faller fra på et punkt, for selv om det finnes en del av dem der også, er det en klar overvekt av menn i den delen av bransjen, sier Orlin.

- Mer risikovillige menn

Advokatene bestemte seg derfor for å invitere til et arrangement for kvinnelige prosedyreadvokater.

Foruten en innledning av Merete Smith og tips til prosedyren av høyesterettsdommer Kine Steinsvik, ble det også tid til en panelsamtale om hva som kan gjøres for å bedre kjønnsbalansen (se faktaboks).

- Det er ikke vanskeligere for kvinner å bygge en portefølje - men det kan være at det er en forskjell mellom kjønnene. Menn er kanskje mer risikovillige generelt, og mer målrettede når det gjelder økonomi, sier Hjort-partner Ramborg Elvebakk.

Hun leder firmaets avdeling for familie, arv og skifte og har lang prosedyreerfaring.

- Trenger jevnere arbeidsdeling

Disse satt i panelet

  • Kommuneadvokat i Oslo kommune Camilla Selman
  • Hjort-partner Ramborg Elvebakk
  • Advokat for Regjeringsadvokaten Kirsten Berger
  • Haavind-partner Anne Hesjedal Sending

Elvebakk viste til at den tradisjonelle prosedyreadvokaten fra tidligere tider gjerne hadde hjemmeværende kone, og kunne bruke all sin tid på jobb.

- På makronivå er det fortsatt slik at kvinner har hovedansvaret for barna. Det kan jo være at det er en av grunnene til at det er relativt sett få kvinnelige prosedyreadvokater. Jeg vil slå et slag for en jevnere arbeidsdeling i hjemmet - ellers får man det ikke til. Det er et tankekors at advokatbransjen ikke har endret seg noe særlig, og fremdeles krever så mange arbeidstimer, sa Elvebakk, og la til;

- Hvorfor er det fortsatt nødvendig med 50 til 70-timers uker? Det må vi spørre oss selv. Det er vår bransje - og det er vi som må endre den innenfra, fastslo Elvebakk.

Over 100 påmeldte deltagere da Wikborg Rein inviterte til treff for kvinnelige prosedyreadvokater.

- Ta tiden til hjelp

Hun understreket at det kan oppleves veldig ubehagelig og framfor alt arbeidskrevende å være prosedyreadvokat.

- Dagene er uforutsigbare, og mye kan gå galt. Men følelsen av å ha tabbet seg ut katastrofalt varer ikke så lenge. Mitt beste råd når du står i retten og er knust, er å ta tiden til hjelp. Registrer hvor lang tid det tar før du er på beina. To dager? En uke er i alle fall nok! Jeg tror kanskje menn kan være bedre til å håndtere nederlagene, sier Elvebakk.

På spørsmål fra Advokatbladet om ikke kortere arbeidsuker nødvendigvis vil gå ut over inntjeningen, svarer Elvebakk slik;

- Jeg skal ikke si at det ikke ville ha gått ut over inntjeningen at man stiller mindre innsatskrav til partnerne - for det tror jeg det vil gjøre. Samtidig tror jeg bransjen vil bli tvunget til å endre seg slik at både kvinner og menn kan delta på lik linje. Det bør ikke være slik at man må vie hele livet sitt til jobben for å være partner. Jeg tror ikke det er bærekraftig. Og jeg tror ikke menn vil det heller. Neste generasjons menn vil ha tid til å være fedre. Jeg tror endringer vil tvinge seg fram.

Høyesterettsdommer Kine Steinsvik bidro med tips til prosedyren.

- Du vet når du skal i retten

Haavind-partner Anne Hesjedal Sending har selv erfaring fra Regjeringsadvokaten, og var ikke enig i at det er så ille å være prosedyreadvokat.

- Det er faktisk noe av det mest forutsigbare du kan gjøre i advokatbransjen. Du vet når du skal i retten, og kan planlegge ut fra det. Regjeringsadvokaten er fullt av damer som reiser land og strand rundt og prosederer - det er forretningsadvokatbransjen som er helt med i tiden når de ikke klarer å holde på kvinnene, la hun til, og presiserte at det kan være forskjell på bransjer.

- En to dagers sak et annet sted i landet er kanskje ikke så krevende, men en åtte ukers sak et annet sted, kanskje uten direkte flyforbindelse, er litt mer krevende. Men dette gjelder jo menn også. Man sørge for å få til en større deling hjemme. Det er et viktig premiss for å lykkes, sa Sending.

Powered by Labrador CMS