Jurist Hanne Ugland har til nå vært daglig leder Jushjelpa i Midt Norge. Nå er organisasjonen snart historie. Foto: Privat

JusHjelpa i Midt-Norge må legge ned driften

- Kjempetrist, men en riktig avgjørelse, sier daglig leder Hanne Ree Ugland.

Publisert Sist oppdatert

Fredag ble det på årsmøtet til Jushjelpa i Midt-Norge fattet vedtak om at organisasjonen skal legges ned.

Jushjelpa i Midt-Norge har stanset alle inntak av nye saker, og planlegger å avslutte alle saksforholdene fra og med 1. juli 2019.

– Det er kjempetrist at det nå er slutt, særlig for alle våre potensielle klienter, som nå ikke får et tilbud om rettshjelp i vår region, sier daglig leder Hanne Ree Ugland.

Studentdrevet

Hun har vært den eneste heltidsansatte i organisasjonen. I tillegg har Jushjelpa i Midt-Norge hatt én annen jurist i en prosjektstilling. Hoveddelen av de ansatte har vært deltidsansatte jusstudenter.

Jushjelpa i Midt-Norge har til nå vært et av landets fem studentbaserte rettshjelptiltak, som har tilbudt gratis juridisk rådgivning, og bistått med rettshjelp i enkeltsaker. De andre tiltakene er i Tromsø, Bergen og Oslo.

- Det blir nå et fravær av et fritt rettshjelpstiltak midt i landet, sier Ugland.

Ingen jussutdanning i Trondheim

Hun peker på manglende juss-utdanning i Trondheim som hovedårsaken til at Jushjelpa nå ser seg nødt til å innstille driften.

Rettshjelpstiltaket, som i fjor mottok 1,9 millioner i statsstøtte fra Justisdepartementet, har tatt imot alle typer saker, unntatt skatterett og strafferett, og først og fremst bistått klienter som ikke har hatt råd til å engasjere advokat, og heller ikke har krav på fri rettshjelp.

– Vi har i alle år rekruttert ansatte fra Folkeuniversitet i Midt Norge som tidligere tilbød en bachelorgrad i juss. Mange av de som har jobbet hos oss i flere år har levert sin oppsigelse. Når de nå har mistet denne utdanningen, har grunnlaget for vår drift blitt betydelig svekket. Vi har jobbet hardt for å kunne opprettholde driften, men det har ikke vært nok. Å legge ned driften er derfor en riktig avgjørelse. Det ville ikke vært forsvarlig å drifte videre, sier Ugland.

De ansatte forsøkte i det lengste å kunne opprettholde driften ved å reise rundt på ulike arbeidslivsmesser for å rekruttere nye ansatte.

- Vi fikk inn noen søknader, men dessverre var det ikke nok. Vi er likevel glade for å kunne si at vi har forsøkt i det lengste, og at nedleggelsen ikke skyldes svak drift eller dårlig økonomi, understreker Ugland.

I drift siden 1991

- At vi legger ned er først og fremst trist for alle klientene i Trøndelag som nå ikke har et tilbud om rettshjelp, påpeker Ugland.

Jushjelpa i Midt-Norge, daværende Student Jus Hjelpa, ble etablert i 1991. Tiltaket ble igangsatt ved hjelp av studentsamskipnaden i Trondheim etter initiativ fra jusstudentene. Jushjelpa i Midt-Norge behandlet i fjor om lag 2500 saker.

Powered by Labrador CMS