Advokat Lars Winsvold ble onsdag kveld enstemmig valgt som ny leder av Advokatforeningen Østfold og Follo krets.

- Frustrert over politikernes manglende forståelse for fri rettshjelp-ordningen

Lars Winsvold er nyvalgt leder i Advokatforeningen Østfold og Follo krets. Han mener tre saker vil bli spesielt viktige for kretsen fremover.

Publisert

FREDRIKSTAD: Onsdag kveld var det tid for årsmøte i Advokatforeningen Østfold og Follo krets. Møtet fant sted i Fredrikstad på restauranten Slippen ved kaia i byen.

Et av temaene på agendaen var valg av nytt styre. Etter seks år som leder valgte Elna Kristin Holbye å tre til side.

Lars Winsvold, som er advokat på Grålum utenfor Sarpsborg, ble valgt som kretsens nye leder. Han mener særlig tre saker blir viktig for kretsen fremover: Fri rettshjelp-satsen, domstol-sammenslåinger, og kuttet i reisegodtgjørelsen.

- Vi er veldig frustrert over politikernes manglende forståelse over hva som skjer med fri rettshjelpsordningen. Inntektsgrensen for hvem som kan få fri rettshjelp er i dag håpløst lav. Vi som advokater ser hvor mange som tjener litt mer enn grensen, men ikke har råd til advokat, og føler med disse klientene, sier Winvold til Advokatbladet.

- Ikke lønn

Han tillegger at han setter stor pris på at det er nedsatt et utvalg som skal se på ordningen, og håper det kan være mulig å snu situasjonen til det positive.

- Dette dreier seg egentlig ikke om advokatens lønn, men om rettssikkerhet, sier Winsvold.

Ifølge den nyvalgte kretslederen er også sammenslåing av domstolene i Østfold et hett tema blant kretsens advokater.

- Særlig kretsens Østfold-del er opptatt av dette, men advokatene har ulik oppfatning av hvor domstolen bør ligge. Vi som krets har derfor ikke et synspunkt på hvilken lokasjon domstolen bør ha, men vi er alle enige om at kuttet i reisesalæret er svært viktig å reversere. Det er etablert en misforståelse blant politikerne om at man kan bruke reisetiden til å jobbe. Med en ny domstol vil mange av kretsens advokater få en systematisk lengre reiseavstand, sier Winsvold.

Han peker på at de i kretsen er enige om at det ikke må bli færre dømmende årsverk i domstolen.

- Vi erfarer at det på enkelte sakstyper er lange køer, og en del stress i domstolen. Dette kan gå utover vårt arbeid, og rettsikkerheten, sier Winsvold.

Elna Holbye fikk blomster og gode ord på veien som takk for sin langvarige innsats for kretsens styre.

Takket av som kretsleder

Som ny leder takket han av Elna Holbye, som har vært kretsens leder de siste seks årene.

- Elna har vært et kraftsentrum som leder. Hun har fremstått fargerik, og bidratt med energi og overskudd. Det har vært veldig fint å jobbe med henne, sier Winsvold.

Selv synes Holbye det var vemodig å gå av som leder.

- Personlig er det litt trist, men det er hyggelig at andre nå får muligheten til å bidra, sier Holbye.

Hun håper nå enda flere advokater vil engasjere seg i kretsens arbeid.

- Kretsen har potensial til et større engasjement. Jeg håper enda flere vil finne tid til å bidra med sin kunnskap inn mot Advokatforeningens viktige arbeid, sier Holbye.

Se flere bilder fra årsmøtet i Advokatforeningen Østfold og Follo krets under!

Advokat Torgeir Røinås Pedersen sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal se på fri rettshjelpsordningen, og orienterte årsmøtet om utvalgets arbeid.
Nytt styre i Yngre advokater Advokatforeningen Østfold krets.
I underkant av førti advokater møtte opp da Advokatforeningen Østfold og Follo krets arrangerte årsmøte med påfølgende middag på restauranten Slippen i sentrum av Fredrikstad onsdag kveld.
Maritime omgivelser på restaurant Slippen i Fredrikstad da Advokatforeningen Østfold og Follo krets hadde årsmøte denne uken.
Powered by Labrador CMS