Fra og med i dag, får innsatte i fengslene ikke lenger lov til å ta imot besøk.

Fengslene lukkes - også for advokater

Advokater som insisterer på å besøke klienter i fengsel fremover, må belage seg på å møte klienten bak en glassvegg.

Publisert Sist oppdatert

Fra og med i dag er det innført nye og strengere korona-tiltak som rammer alle innsatte i norske fengsler.

- Alle enheter vil stenge for besøk til innsatte inntil videre. Beslutningen er tatt etter at regjeringen i går oppjusterte sine tiltak, forteller Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Reduserte muligheter for besøk skal kompenseres for eksempel ved at den innsatte får utvidet ringetid, eller videosamtaler, forteller hun.

Telefon og video

Advokater oppfordres til å kommunisere med sine klienter via telefon eller videolink.

- Vi skal bistå med å legge til rette for slik kontakt. Dersom advokaten likevel ønsker å snakke med den innsatte i fengselet, skal det gjøres særskilte vurderinger rundt dette, og det skal iverksettes tiltak som eksempelvis bruk av glassvegg og en-meters regelen. Det samme vil gjelde for politiets etterforskere, sier Salbuvik.

Nye rutiner for ansatte også

For å hindre at smitte kommer inn i fengslene, skal de ansatte spørres om de selv eller noen de har vært i kontakt med er smittet, er i karantene eller har vært i områder med kjent smittespredning de siste fjorten dagene, opplyser Salbuvik.

Også andre samarbeidspartnere med adgang til fengselet, vil bli spurt om det samme.

- Personer som anses som en smitterisiko, får ikke adgang til fengslene før deres smittesituasjon er avklart, sier hun.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS