De faste forsvarerne antas på åremål for seks år.

Tre advokater har fått verv som fast forsvarer i Trøndelag

Totalt var det 13 søkere til de ledige vervene ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Publisert Sist oppdatert

Domstoladministrasjonen (DA) antar advokat Sigrun Dybvad og advokat Jasmin Gheshlaghi som faste forsvarere ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Dybvad driver egen virksomhet i Trondheim, og arbeider primært med strafferett og barnevern. Hun har tidligere jobbet i både Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgen, Gatejuristen og som advokat i advokatfirmaet Strand & Co.

Gheshlaghi er partner i advokatfirmaet Wiig & Co i samme by. Hun arbeider primært som forsvarer i straffesaker, men bistår også med tvisteløsning i noen sakstyper av sivilrettslig art. Hun er styremedlem i Yngre Forsvarere, og har tidligere arbeidet for Gatejuristen, samt som saksbehandler i Frostating lagmannsrett.

Dybvad og Gheshlaghi tiltrer sine nye verv 1. juli 2023.

I tillegg er advokat Kolbjørn Lium oppnevnt for en ny periode. Han tiltrådte som fast forsvarer i 2017, og har drevet egen advokatpraksis siden 2012. Lium arbeider primært med strafferett, men også med rådgivning og tvisteløsning innenfor arbeidsrett, jordskifte, fast eiendom/bolig, arv og skifte.

Totalt var det 13 søkere til de ledige vervene ved Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Powered by Labrador CMS