- Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, understreker Hanne Harlem
- Det er særlig alvorlig at dette også gjelder mange saker om barn, understreker Hanne Harlem

Ny rapport: Behandlingstidene i mange familieinnvandringssaker er altfor lange, og i strid med forvaltningsloven

- At flere hundre søkere har ventet på svar i to år eller mer, er noe vi ser svært alvorlig på, sier sivilombudet.

Publisert Sist oppdatert

Sivilombudet har kartlagt Utlendingsdirektoratets (UDI) behandlingstider i familieinnvandringssaker, og konkluderer med at mange av sakene har uakseptable behandlingstider. Særlig flere saker som berører barn.

– Behandlingstidene i et stort antall familieinnvandringssaker er altfor lange, og i strid med de lovbestemte kravene til behandlingstid i forvaltningsloven, sier sivilombud Hanne Harlem i en pressemelding.

I saken med lengst saksbehandlingstid ble det sendt søknad om familieinnvandring i 2013.

– Å bli gjenforent med nærmeste familie, som barn og ektefelle, er en rettighet du har hvis nær familie har fått oppholdstillatelse i Norge. At flere hundre søkere har ventet på svar i rundt to år eller mer etter å ha søkt om dette, er noe vi ser svært alvorlig på.

Selv om flertallet av sakene har en behandlingstid på under seks måneder, er det kritikkverdig at UDI over flere år har brukt svært lang tid på å behandle et stort antall saker, mener Harlem. Særlig er hun bekymret for hvordan de lange saksbehandlingstidene rammer barna.

– Vi mener det er begrunnet tvil om UDIs system for prioritering av barn i tilstrekkelig grad sikrer oppfyllelse av Grunnlovens og barnekonvensjonens krav om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, sier sivilombudet.

I sakene med lengst behandlingstid skyldes det ofte en pågående sak om tilbakekall av oppholdstillatelse til den det søkes familieinnvandring til. En annen årsak, er at politiet må gjennomføre intervju med familiemedlemmene. I nesten halvparten av politidistriktene må man vente i åtte måneder eller mer for å få intervju. I Oslo må man vente opp til 19 måneder.

Hele rapporten kan du lese her!

Powered by Labrador CMS